Even voorstellen…. Opcirkelen in de Bouw

Stel je bent een beleidsambtenaar werkzaam bij een gemeente of een provincie en je wilt circulariteit in de bouw in je regio opschalen; wat zou jou dan helpen? Wat moet je weten en waar moet je rekening mee houden? Op deze vragen inspelen is het uitgangspunt voor het tweejarige onderzoekstraject Opcirkelen in de Bouw.

Opcirkelen is oktober vorig jaar gestart onder de vlag van de Nationale Wetenschapagenda en heeft tot doel bij te dragen aan de opschaling van circulariteit in de bouw. Circulariteit in de bouw kan natuurlijk vanaf vele perspectieven benaderd worden, maar voor Opcirkelen zit de kern in een tastbare bijdrage te leveren aan de reductie van materiaalgebonden CO2 middels het optimaal inzetten van secundaire materialen uit de bestaande bouw.

Vijf verschillende inhoudelijke thema’s

Om dit te kunnen realiseren werken we op vijf verschillende onderwerpen:

(1) digitaal inzicht in vraag en aanbod van bouwmaterialen, uitgewerkt met inzicht in opwerkingstechnieken voor secundaire bouwmaterialen uit gevels en daken (zeer relevant in het kader van milieu-impact en de energietransitie);

(2) indicatoren (hoe duid en meet je waardebehoud en de transitie naar de CE in de bouw? Een extra focus ligt op de thema’s zorgstoffen en losmaakbaarheid);

(3) juridische kaders en kwaliteitseisen  (welke belemmeringen maar juist ook manoeuvreerruimte biedt de huidige regelgeving);

(4) aanbesteden (welke manieren van circulair aanbesteden heb je en hoe zet je deze zo goed mogelijk in om hergebruik van materialen te stimuleren?); en last but not least:

(5) businessmodellen en partijen in de keten (wat is het effect van sturen op hergebruik op de bouwketen? Wat verandert er in termen van samenwerking, risico’s, verdiensten en kosten?).

Triple-helix consortium

Om deze onderwerpen in de volle breedte aan te kunnen pakken werken we met een groot consortium van zowel markt- als onderzoeks- en netwerkpartijen. Deze bijzondere samenwerking wordt gevormd door Rothuizen architecten, de Groene Jongens, The New Makers, Heijmans, Cirkelstad, Madaster, TNO, Hogeschool Arnhem Nijmegen, EIB, Avans Hogeschool en het RIVM.

Daarnaast is de support en betrokkenheid van zes publieke organisaties – gemeente Den Haag, Ministerie van BZK, Alliantie Cirkelregio Utrecht, Provincie Zeeland, Noord Brabant en Gelderland – van essentieel belang. Door hun investering en bijdrage in de vorm van praktijkcases heeft Opcirkelen gerealiseerd kunnen worden én kunnen we toetsing in de praktijk borgen gedurende het project.

Inhoudelijke updates

Maar – wat doen we dan precies op deze onderwerpen in Opcirkelen in de Bouw? Om dat te verhelderen zullen we de resterende looptijd van het onderzoek elke drie maanden een nieuwbrief publiceren in het Stadsblad van Cirkelstad, waarin wij per keer de werkzaamheden en resultaten van het onderzoek op twee van de thema’s zullen presenteren en uitlichten.

Wil je iets met ons delen of het gesprek aangaan over Opcirkelen in de Bouw? Graag! Je kunt ons contacteren via:


< Akkoord op het Klimaatakkoord 2019 | Column: Circulair BZK in zicht >