Circulair bouwen: Het alternatieve verkiezingsprogramma

In maart 2021 staan de nationale verkiezingen weer op de agenda! Weet jij al welk vakje je gaat inkleuren? Cirkelstad heeft geen politieke kleur. Wel willen we ons uitspreken om de politiek te stimuleren en te helpen met concrete voorstellen om ‘circulair bouwen’ tot de norm van de sector te maken. Deze concrete voorstellen bieden we aan als het alternatieve verkiezingsprogramma met ‘right to copy’ voor alle politieke kleuren.

Planning

Een eerste brede verkenning (kijk hier terug) is gehouden in gesprek met Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Fulco Treffers (Stedenbouwkundige) om tot een programma te komen. Tijdens de partnerdag op 2 december starten we met de uitvraag aan al onze partners, te beginnen bij Michel Baars. Hij verlaat de Raad van Toezicht en als laatste daad komt hij met het eerste concrete advies aan de politiek. In de tweede week van 2021 volgen er vijf (digitale) debatten met een selectie aan partners om te verdiepen. Het definitieve programma wordt in de week van de circulaire economie (feb 2021) aan de politiek overhandigd.

Digitale debatten

Elk debat wordt gevoerd aan de hand van drie onderwerpen die aan elkaar gerelateerd zijn. Deze onderwerpen worden in enkele minuten ingeleid door een partner waarna het debat plaatsvindt tussen de gasten ‘aan tafel’. Er is voor maximaal vijf gasten plaats aan tafel, drie inleiders met twee koplopers uit het netwerk en alle partners kunnen natuurlijk het debat actief voeden. Elk debat wordt ingepland om 15.30-17.00 uur met de volgende agenda:

  • Toelichting en voorstelronde (5 min)
  • Verdieping per thema (25 min) – 3 maal
    • Inleiding
    • Debat
    • Gezamenlijk formuleren van een concreet voorstel aan de politiek
  • Afronding (5 min)

Contact

Wil jij meer informatie hebben over het programma? Neem contact op met Rutger Buch (organisator)   of Nico van Hoogdalem (debatleider)

Het programma voor week 2 in 2021

‘Belastingen’  
Maandag
Belasting op primaire goederen ipv personen
CO2 taks
Dubbele BTW op materialen
Jan Jongert
Lars vd Meulen
‘Innoveren’  
Dinsdag
Materiaal paspoorten
Verwaarden van reststromen
Industrialisatie
Rutger Sypkens
Gerard Roemers
Ron Jacobs
‘Waarderen’  
Woensdag
Inkopen en financieren
Solidariteit
Meer waarden beleid
Woud Jansen
Floris Alkemade
Eveline Jonkhof
‘Versnellen’  
Donderdag
Stikstof
Corona en verder
Governance voor transitie
Wouter van Twillert
Gertjan de Werk
Jacqueline Cramer
‘De stad’  
Vrijdag
Participatie
Werkgelegenheid
Onderzoek en onderwijs
Fulco Treffers
Dick van Veelen
Judith Schueler
< Het gas eraf! | Opcirkelen in de bouw >