Opcirkelen in de bouw

De afgelopen twee jaar heeft een verzameling van bedrijven en overheden (zie logo’s hieronder) zich geschaard achter het NWA programma “Opcirkelen in de Bouw”. Doel van het project was een tastbare bijdrage leveren aan opschaling van circulariteit in de bouw, met een focus op het optimaal inzetten van secundaire bouwmaterialen uit bestaande bouw en​ reductie van materiaalgebonden CO2.​ 

In een vijftal werkpakketten zijn onderzoeken gedaan die in deelrapporten beschikbaar zijn. Een overzicht van het hele programma, inclusief deze deelrapporten, lees je hier.

Dit programma geeft inzichten, echter een vervolg hierop met een meer praktische inslag zou wenselijk zijn. Meld u daarom aan als in uw organisatie de vraag leeft: ‘welke stap(pen) kunnen we vandaag reeds zetten richting circulaire bouw?’

Aanmelden of meer info:  

< Circulair bouwen: Het alternatieve verkiezingsprogramma | Cirkelstad Drechtsteden: Alle ins & outs van een materialenpaspoort! >