Analyse: Samenhang Betonakkoord, Bouwakkoord Staal en HNN

Net als Het Nieuwe Normaal (HNN), werken ook het Betonakkoord en Bouwakkoord Staal aan verduurzaming van de bouwsector. Waar HNN stuurt op bouwwerken, sturen de akkoorden op materiaalprestaties. In een gezamenlijke analyse laten we de samenhang tussen de initiatieven zien.

Het Betonakkoord, het Bouwakkoord Staal en Het Nieuwe Normaal hebben vergelijkbare uitgangspunten. De initiatieven werken alle drie aan het versnellen van de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie in de bouw. Het doel van Het Nieuwe Normaal is om een eenduidige taal te bieden voor het maken van afspraken over circulaire prestaties tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Doel van het Betonakkoord en het Bouwakkoord Staal is om beide ketens zo ambitieus mogelijk te verduurzamen. Hierbij zijn de steeds striktere prestatie-eisen van opdrachtgevers leidend.

De analyse geeft inzicht in de samenhang tussen de drie initiatieven, de doelstellingen en de niveaus. Ook geven we een doorkijk naar verdere harmonisatie.

Lezen?
De gezamenlijke analyse lees je hier.

< Bouwen binnen planetaire grenzen: ‘Alle neuzen dezelfde kant op’ | Madaster nu gevalideerd als gecertificeerd rekeninstrument voor MPG-berekeningen >