Circulair BZK in zicht 2021: Over voor elk wat wils

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

De afgelopen weken hebben we de grillige kanten van het weer kunnen ervaren. Eerst sneeuw en strenge vorst, daarna zomerse temperaturen met meer dan 15 graden in het zuiden van het land. Hierdoor was er wel voor elk wat wils. Kinderen konden zich uitleven met het maken van sneeuwpoppen en sneeuwballen gevechten. Schaatsliefhebbers konden eindelijk weer eens op natuurijs terecht. En niet lang daarna leek de lente aan te breken en waren wandelliefhebbers, tuiniers en warmteminnaars in hun sas. Ik ben een tuinier maar het gaat nu wat lastig om mijn tuin, die pas voor een derde gereed is, af te maken. Tegels eruit halen gaat wel, maar goede grond en planten is wat lastig aan te komen nu tuincentra dicht zijn. Maar stukje bij beetje begint de tuin toch vorm te krijgen en er groener uit te zien dan de niet erg klimaatadaptieve steenmassa die het was.

Biobased materialen

Van de tuin is het niet zo’n grote stap naar biobased materialen. Bouwen met hout krijgt steeds meer aandacht als milieuvriendelijk bouwmateriaal. Daardoor is er ook meer aandacht hoe hout en andere biobased materialen in de huidige milieuprestatie worden gewaardeerd en kan bijdrage aan de klimaatambities. Door recente artikelen in de media hierover zijn er Kamervragen gesteld.

In antwoord op de Kamervragen over de bijdrage van bouwen met hout aan de klimaatambities heeft minister Ollongren toegezegd te bepalen hoe de waardering van de milieueffecten van de opslag van CO2 in biobased materialen, waaronder hout, kan worden opgenomen in de nationale systematiek. Daarbij is wel als randvoorwaarde genoemd dat dit zal gebeuren binnen de ruimte die de Europese kaders daarvoor bieden en zonder afwenteling van milieueffecten, bijvoorbeeld op komende generaties.

Wordt vervolgd dus.

Inspiratie

In antwoord op de Kamervragen wordt ook vermeld dat er gewerkt wordt aan een inspiratieboek met voorbeelden van houten woningen om te laten zien wat er mogelijk is. Dit inspiratieboek is eind maart gereed.

Ben je benieuwd wat er allemaal meer speelt op het gebied van de bouwregelgeving en de kwaliteit van bouwen en wonen? Er is een nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit. Deze nieuwsbrief wordt elke twee maanden verzorgd door BZK, directie Bouwen en Energie. Dus veel aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. Je kunt je hier abonneren op de nieuwsbrief, maar ook enkele oudere exemplaren inzien.

Handboek

Veel aandacht is gericht op nieuwbouw, maar er ligt een enorme opgave voor ons als het gaat om renovatie en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Woningen moeten met de tijd mee, en hoe langer bestaande woningen kunnen worden gebruikt, hoe beter dit is voor het milieu. Als we dan ook weten dat woningcorporaties ongeveer 30% van alle woningen bezitten, dan komt het handboek ‘circulair renoveren voor woningcorporaties’ van C-Creators als geroepen.

Toen ik hoorde van dit initiatief van de provincie Noord-Holland om te komen tot dit handboek heb ik mij daar dan ook graag bij aangesloten. Want circulair renoveren is niet alleen van belang voor woningcorporaties in Noord-Holland, maar voor alle woningcorporaties. Voor woningcorporaties is de prijs heel belangrijk om woningen betaalbaar te houden. Daarom zijn corporaties vaak huiverig om aandacht te schenken aan circulariteit. Maar circulaire maatregelen hoeven lang niet altijd complex of duur te zijn. Met kleine stappen en beperkte investeringen is al milieuwinst te halen. Dit handboek is bedoeld om de kennis met betrekking tot circulair renoveren te bundelen en verder te brengen. Het richt zich op het integreren van circulair renoveren in het bestaande renovatieproces.

Op 25 maart wordt het handboek gepubliceerd. Wil je hier bij zijn, hou dan deze site in de gaten.

Kan je daar niet bij zijn, dan heb je op 19 mei een herkansing. De Groene Huisvesters organiseren dan een sessie over circulair renoveren, waarbij ook het handboek aan bod komt.

Regeling

Op 1 april gaat een nieuwe ronde van de subsidie Circulaire ketenprojecten open. Vanaf dan kunnen mkb-ondernemers weer gezamenlijk een aanvraag doen om een circulair project in hun product- of materiaalketen te realiseren. De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemers die in hun keten circulair willen ondernemen, samenwerking is hier het sleutelwoord. Denk aan samenwerken om een product of dienst circulair te ontwerpen of het samen opzetten van een circulair proces of businessmodel op. Een samenwerkingsverband kan hiervoor subsidie aanvragen. Meer over de regeling en voorwaarden vind je hier.

Zoals je leest is er binnen circulair bouwen ook voor elk wat wils. Een volgende keer sta ik misschien wat uitgebreider stil bij één enkel onderwerp zoals de eerste resultaten van het project Samen Versnellen. Of een hele column over de in mijn ogen moeilijk te bereiken groep van MKB-ers. Maar ook de Beslisboom hergebruik bouwelementen waar SGS Search aan werkt is bijna gereed. Wat ik in mijn volgende column zeker zal doen is aangeven wanneer dit jaar nu eindelijk de aanscherping van de MPG naar 0,8 ingaat.

< Meld je aan voor tweede editie Permanente Marktdialoog | Wij delen 10 jaar kennis uit de circulaire praktijk! >