Chainable heeft 82% circulaire keuken

Het doel van de Rijksoverheid is om in 2030 voor 50% en in 2050 volledig circulair te zijn. Om dit doel te behalen moet circulariteit meetbaar zijn, want meten is weten. Door middel van de Building Circularity Index (BCI) is circulariteit meetbaar gemaakt. Chainable liet Alba Concepts de circulariteit van de ontwikkelde circulaire keuken uitzoeken. 

Building Circularity Index 

De Building Circularity Index (BCI) meet de circulariteit van gebouwen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het gebruik van materialen in deze gebouwen, maar ook naar de losmaakbaarheid van de materialen. Circulariteit bestaat namelijk uit twee componenten. De herkomst van materialen en de technische aanpasbaarheid van het materiaal. Alba Concepts meet niet alleen BCI, maar ook Material-, Product- en System Circularity Index. De BCI bestaat namelijk uit deze drie componenten.  

Product Circularity Index 

Om de Product Circularity Index (PCI) te meten is er gekeken naar de Materiaalindex, zoals de herkomst van materialen, het afvalscenario, technische levensduur en het volume. Naast dat er gekeken is naar de Materiaalindex is er ook gekeken naar de Losmaakbaarheidindex, deze is bepaald aan de hand van de type verbinding en de toegankelijkheid van deze verbinding. Alba Concepts voerde zodoende dus een PCI uit op de eerste circulaire keuken van Chainable. 

Een circulaire keuken van Chainable: op weg naar 100% circulariteit! 

PCI van Chainable 

In de berekening van de PCI van de Chainable keuken is er onderscheid gemaakt tussen de Chainable keuken exclusief en inclusief apparatuur. De Material Circularity Index (MCI) is opgebouwd uit de herkomst van materialen, het afvalscenario, het volume en de (technische) levensduur. De Chainable keuken exclusief apparaten heeft een MCI van 0,78 (met apparatuur 0,74) op schaal van 1. Dit verschil is te duiden doordat apparaten zich minder makkelijk circulair laten maken; door de hoge complexiteit en het veelvoud aan onderdelen. 

Naast de MCI is ook de Losmaakbaarheidsindex (Li) van de materialen berekend, daarbij wordt er gekeken naar de type verbindingen en de toegankelijkheid van de verbindingen. De Losmaakbaarheidsindex is voor de keuken inclusief apparaten gelijk aan de keuken exclusief apparaten, namelijk 0,85. Een van de hoogste scores (tot nu toe) toegekend aan een product. Als we de MCI en de Li in acht nemen, dan komt het totaal van de PCI van Chainable uit op 0,82 zonder apparatuur en 0,79 met apparatuur. Dit wil zeggen dat de keuken 82% circulair is, een score waar Chainable dan ook ontzettend trots op is! 

Het is natuurlijk fantastisch om te weten waar we het nu al goed doen vergeleken met de markt. Maar we begrijpen nu ook nóg beter waar we zelf kunnen verbeteren. Zoals onze slogan luidt ‘samen op weg naar 100% circulariteit’. We zijn er nog niet, maar de door Alba Concepts uitgevoerde PCI toont ons wederom dat we op de juiste weg zitten. Ondertussen blijven we hard doorwerken om de gemeten 82% naar 100% te krijgen. Meer weten over Chainable of de PCI? Neemt u gerust contact op via 

< Webinar over gedragsverandering voor een duurzame leefomgeving | Tijdloos wonen met Woodstock Real Estate >