Circulair Bouwen – van ‘hoog over ambities’ naar losmaakbaar detailleren

Binnen Platform CB’23, dat bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbindt, zijn we in 2021 gestart met het actieteam ‘Toekomstig hergebruik’. Dit actieteam heeft zich in 2021-2022 beziggehouden met een Leidraad waarin drie onderwerpen nader zijn uitgewerkt: 

  • Bestaande bouw: de kwaliteitsbeoordeling van uit de bouw (B&U) en GWW bij (circulaire) sloop vrijkomende grondstoffen en producten; 
  • Nieuwbouw: circulair ontwerp met focus op hergebruik in de toekomst; 
  • Productprestaties: Wat kun je op productniveau vastleggen over hergebruik? 

Losmaakbaarheid niet goed doordacht 

Uit de werkgroep die zich bezig heeft gehouden met ‘Nieuwbouw’ is naar voren gekomen dat ‘losmaakbaarheid’ in theorie heel mooi is, maar in de praktijk nog lang niet altijd goed doordacht. Bouwkundige details die in basis losmaakbaar zijn gemaakt, zijn bijvoorbeeld niet altijd luchtdicht of brandveilig. Losmaakbaarheid blijft helaas nog vaak bij mooie woorden en de daden ontbreken. Dit is de reden dat in 2022 het advies is gegeven om losmaakbare details uit best practices te verzamelen, de lessons learned vast te leggen en een eerste stap te maken naar ‘Referentiedetails’.  

  

Een voorbeeld van een losmaakbaar kozijn; bron ISSO Publicatie Werken met Kapla. 

Inmiddels zijn we een stap verder en zijn we binnen de nieuwe werkgroep ‘Losmaakbaar detailleren’ hier volop mee bezig. Er is bewust voor gekozen om zowel voorbeelden uit de GWW als uit de B&U te verzamelen. Hierdoor kunnen we van elkaar leren en samen de juiste vervolgstappen zetten. Eind juni 2023 is de nieuwe leidraad klaar. 

 Om zoveel mogelijk best practices, voorbeelden en lessons learned te verzamelen, doen we hierbij de oproep om ons hiervoor te benaderen. Heb je voorbeelden van goede losmaakbare details (zowel B&U als GWW), of heb je ideeën over hoe slimme, losmaakbare details eruit zien, mail gerust. 

Peter Kuindersma, Ingenii Bouwinnovatie, namens Platform CB’23 

Informatie

Meer weten over losmaakbaar detailleren:  
Meer weten over Platform CB’23 en/of het actieteam ‘Toekomstig hergebruik’:   

< Circulair BZK in zicht 2023 – Over een goed begin | IDDS als eerste gecertificeerd voor het uitvoeren van circulaire materialen inventarisaties (SMI) >