IDDS als eerste gecertificeerd voor het uitvoeren van circulaire materialen inventarisaties (SMI)

Op donderdag 15 september is IDDS Bouw- en Sloopmanagement B.V. bij TÜV Nederland gecertificeerd voor Sustainable Material Inventory (SMI). Hiermee is het Noordwijkse ingenieursbureau één van de eerste twee bedrijven die gecertificeerd zijn voor circulaire materialeninventarisatie.

De Sustainable Material Inventory (SMI) biedt inzicht in de materialen en (gevaarlijke) stoffen die vrijkomen bij de sloop- of verbouwingswerkzaamheden. Bram Kroon van IDDS Bouw- en Sloopmanagement B.V. vertelt: ,,Er wordt geïnventariseerd welke materialen en stoffen circulair hergebruikt kunnen worden, rekening houdend met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals asbest, chroom 6, PAK etc. Door onafhankelijk certificatietoezicht wordt de kwaliteit en uniformiteit gewaarborgd. Hiermee werken we aan een duurzame en veilige toekomst binnen de bouw- en sloopsector.”

Voordelen voor opdrachtgever

Naast dat het certificaat bijdraagt aan de circulaire economie waar Nederland naartoe werkt, biedt het binnen een project ook voordelen voor de opdrachtgever. Bram: ,,Het inzicht dat deze inventarisatie biedt, heeft invloed op veel facetten van het sloop- en bouwproces. Door materialen vooraf goed te inventariseren en vast te stellen welke schadelijke stoffen aanwezig zijn kunnen concrete en haalbare circulaire hergebruik mogelijkheden geadviseerd worden, voorkomt men vertraging en tegenvallende meerwerken door onvoorziene omstandigheden. Materialen kunnen ook opnieuw ingezet of doorverkocht worden, wat de kosten van een project aanzienlijk drukt. Daarnaast voorkomen we gevaarlijke situaties. Doordat inzichtelijk is welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, wordt blootstelling voorkomen en kunnen we voldoen aan huidige maar ook toekomstige wet- en regelgeving, zoals de Arbowetgeving en het bouwbesluit.” Daarnaast is in de SMI rekening gehouden met toekomstige regelgeving.

IDDS is trots op het recent behaalde certificaat. Met het uitvoeren van de Sustainable Material Inventory zijn zij in staat om een totaal gebouw inventarisatie uit te voeren. Zowel de risico’s van schadelijke stoffen en de circulaire kansen worden namelijk inzichtelijk gemaakt.

Meer weten?

Voor meer informatie over SMI en de certificatie van IDDS, kan contact opgenomen worden met Bram Kroon.

< Circulair Bouwen – van ‘hoog over ambities’ naar losmaakbaar detailleren | 50% minder CO2-uitstoot door modulaire bouw >