Circulair BZK in zicht 2020

Tineke Beukers over van alles en nog wat

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

Het eind van het jaar nadert met rasse schreden. Een jaar waarin veel is gebeurd. Een repatriëring uit Tunesië, het overlijden van mijn vader, al sinds maart niet meer op kantoor geweest, samenwonen met mijn lief. Het was een jaar met van alles en nog wat. Ook mijn tuin wordt van alles en nog wat. Een aantal rotsplanten, bollen, vaste planten, struiken en bomen hebben al een plekje gekregen. Maar voor het creëren van mijn nieuwe tuin begint de winterstop eraan te komen. Na het werk is het te donker om nog wat te doen. Ook komen de koudere dagen eraan waardoor planten onvoldoende tijd krijgen om zich in de grond te settelen.

Op het werk geen winterstop maar einde jaar drukte. Er waren vragen over de begroting voor 2021 en oproepen om te zorgen voor een tijdige afhandeling van subsidies en onderzoeken. Ondanks het gekke jaar lijkt alles ‘gewoon’ door te gaan. We hebben min of meer onze digitale weg weten te vinden. En dan zie je dat ook op het werk van alles en nog wat is gebeurd en nog in de planning staat.

Zo was eind oktober Building Holland digitaal live te volgen. De werkconferentie van Cirkelstad op Building Holland heeft in drie dagen laten zien dat er het afgelopen jaar veel stappen zijn gezet. Zoals de afronding van het eerste jaar van Samen Versnellen waarin we op weg zijn om het nieuwe normaal te ontdekken. Vanuit dit project wordt er gewerkt aan een overzicht wat er nu al makkelijk is te realiseren is aan circulaire maatregelen en wat je kan realiseren als je er op een onderdeel een tandje bij zet.

Dankzij het advies van Remkes is dit jaar ook breder het besef doorgedrongen dat circulair bouwen kan helpen de klimaatdoelen te realiseren. Maar ook het besef dat circulair bouwen kan helpen bij het versnellen van de bouwopgave door bijvoorbeeld modulaire/prefab bouw. 

Om dit te ondersteunen zal eind dit jaar minister Ollongren de City Deal ‘circulair bouwen aan de bouwopgave’ ondertekenen. Via deze City Deal wordt een driejarig samenwerkingsverband met gemeenten aangegaan. Er wordt op de volgende drie thema’s samengewerkt: het gebruik van hernieuwbare materialen, industrieel bouwen en financiële vraagstukken. Samen met belangstellende steden wordt een laatste hand gelegd aan de verdere concretisering van deze City Deal.

Maar we willen steeds meer toe naar een integrale aanpak van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulair bouwen. Dit wordt met twee acties ondersteund.

Op 26 oktober zijn 19 nieuwe proeftuinen aardgasvrije wijken bekend gemaakt. Met de toevoeging van 19 nieuwe proeftuinen ontstaat naast meer volume ook meer variatie. Daarnaast zijn proeftuinen geselecteerd vanwege de verbinding met andere opgaven zoals klimaatadaptatie en circulair bouwen. Er zijn vijf proeftuinen geselecteerd waarin aandacht is voor circulair bouwen. Met deze proeftuinen willen we kennis en ervaringen op doen met een meer integrale aanpak.

Op 29 oktober is door een aantal deelnemers de City Deal ‘openbare ruimte’ ondertekend.  Onder andere Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden gaan hier samen met BZK en LNV invulling aan geven. Met de City Deal wordt een driejarig samenwerkingsverband aangegaan om methoden te ontwikkelen om opgaven in de openbare ruimte, zowel van stadsbeheer als stadsontwikkeling, integraal aan te pakken. Thema’s die hierbij spelen zijn onder andere klimaatadaptatie, circulaire verstedelijking, vergroening en de energietransitie. Het gemis van een integrale aanpak is een van knelpunten die vanuit de City Deal Klimaatadaptatie naar boven is gekomen.

En dan vergeet ik bijna dat minister Ollongren op 29 september een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de voortgang van haar beleid voor milieuvriendelijk en circulair bouwen. Dit is een vervolg op haar brief hierover van 8 oktober 2019. In de brief wordt de aanscherping van de milieuprestatie-eis voor woningen van 1,0 naar 0,8 aangekondigd. Deze maatregel zal in 2021 worden uitgevoerd. Daarnaast gaat de minister in de brief onder meer in op de voortgang met het materialenpaspoort, de financiële ondersteuning voor circulair bouwen en de uitvoering van twee moties over hout in de bouw.

En er staat nog van alles en nog wat in de planning. De handreiking circulair renoveren van woningcorporatiewoningen van C-Creators is bijna gereed. Er staat een werksessie met het NRP in de agenda. De dertien buyer groepen circulaire inkoop en aanbesteding zijn bijna allemaal uit de startblokken. Met de Groene Huisvesters gaan we komend jaar aan de slag. En ook een project gericht op het MKB staat in de startblokken. Dus genoeg inspiratie om een volgende keer over te schrijven.

Tineke Beuker

Tineke schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over circulaire bouweconomie. Zij werkt als senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK.

< Donorgebouwen geven basisschool een tweede leven. | Cirkelstad Den Haag: Biobased bouwmaterialen; hobby of serieuze business? >