Column: Circulair BZK inzicht – afsluiten, doorkijkjes en opstarten

Tineke Beuker over afsluiten, doorkijkjes en opstarten

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

Zo op het eind van het jaar is het nog druk, niet alleen op het werk maar ook privé. Privé is dit voor mij de tijd van wat meer contact met mijn familie, gestimuleerd door verjaardagen en de feestdagen. Op 5 december is dat begonnen met de verjaardag van mijn vader. De laatste jaren houdt hij steevast een winter barbecue waar zo’n 25 familieleden samen komen. Maar omdat mijn ouders in de tachtig zijn hebben wij flink meegeholpen met het organiseren, kopen, klaar maken en opruimen. Vervolgens heb ik elk weekend een verjaardag waarbij ik hand en spandiensten verricht. Dan gaan we door met de kerstdagen. Voor tweede kerstdag heb ik aangeboden bij mijn vriend te koken voor mijn ouders en een broer (die van de Toyota Landcruiser, zie column 7). Strategisch ingestoken in het huis van mijn vriend, want dan hoef ik mijn huis niet te versieren. En het huis van mijn vriend, waar hij zich echt heeft uitgeleefd met de kerstversiering, krijgt dan de aandacht dat het verdient. En tenslotte sluiten we af met oud op nieuw en een verjaardag van mijn peetkind op oudjaarsdag.

Privé dus druk deze laatste weken, maar ook op het werk is er nog veel te doen. Op 8 oktober is er een brief naar de Tweede Kamer gezonden over maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen. Het afgelopen jaar is overleg gevoerd met betrokken partijen uit de bouw om te inventariseren wat hun behoeften en verwachtingen zijn. Partijen gaven aan met name behoefte te hebben aan een uniforme methode om circulariteit van gebouwen te kunnen berekenen en aan de ontwikkeling van een minimum wettelijk basisniveau voor de circulariteit van gebouwen. Met de in deze brief beschreven maatregelen wordt deze behoefte ingevuld. Op deze brief hebben we Kamervragen ontvangen waarvan we de beantwoording intern nog voor de kerst willen afronden.

Ook is het druk met het opstarten van nieuwe projecten. Met C-creators ga ik kijken of een in ontwikkeling zijnde handleiding circulair renoveren van bouwprojecten ook interessant is voor landelijke verspreiding. Hierbij is een praktische en handige handleiding onderwerp van gesprek. Met het Nationaal Renovatie Platform (NRP) wordt gesproken hoe de relatie in het komende jaar verder kan worden uitgebouwd. Het NRP is een interessante partij om het bezig is met de opgave in de bestaande voorraad en het ontmoeten en kennisdelen belangrijk wordt gevonden.

Iets anders is dat BZK 1 miljoen euro beschikbaar stelt in 2020 voor kennisoverdracht bij circulaire aanbestedingen. Er wordt hard gewerkt aan een regeling om partijen die concreet aan de slag gaan met een aanbesteding van een bouwproject te ondersteunen. Bedoeling is dat er dan wordt gewerkt met zogenaamde buyer groups.

Zowel in 2018 als in 2019 zijn er met budget uit de klimaatenveloppe al leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen voor overheden georganiseerd. Onder andere voor de Bouw, GWW en hout was er een leernetwerk in 2019. Maar er blijkt nog steeds een grote behoefte aan kennis en nieuwe inzichten.

Cirkelstad is al aan de slag met de invulling van Building Holland op 24 (infra en gebied), 25 (vastgoed) en 26 maart (Interieur en Facility management) in de RAI in Amsterdam. Daar komt weer een ontmoetingsplek, rondetafelgesprekken en een podium. Het podium wordt gevuld door opdrachtgevers en opdrachtnemers die hun succesvolle projecten presenteren en hun leerervaringen delen. Op het podium worden de projecten gepresenteerd die gericht zijn op resultaat. De thema’s die nog om verkenning vragen staan centraal tijdens de rondetafelgesprekken. Aan mij en anderen de vraag mee te denken welke projecten de schijnwerpers verdienen.

Waar ik niet druk mee ben maar wat er al weer snel aan zit te komen is de Week van de Circulaire Economie. Circulaire koplopers organiseren van 3 tot en met 7 februari allerlei evenementen om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie. Goede voorbeelden krijgen een podium, voorlopers ontmoeten elkaar en starters krijgen concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Verschillende organisaties dragen bij door een evenement, workshop of inspiratiesessie te verzorgen.

Hierboven heb ik slechts een aantal dingen aangestipt over wat er voor nieuws in 2020 aan staat te komen. Maar er blijven ook dingen hetzelfde, zoals de week van de Circulaire Economie. Er is nog iets wat hetzelfde blijft: ook komend jaar zal ik een column blijven schrijven voor Cirkelstad. Dus op naar de afsluiting van 2019 en dan snel verder met 2020 wat weer een mooi circulair jaar belooft te worden.

Tineke Beuker

Tineke Beuker

Tineke schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over circulaire bouweconomie. Zij werkt als senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK.

< Social return on investment bij enz Remake | Tijdelijkheid thema van COP Haarlem Kennemerland >