Tijdelijkheid thema van COP Haarlem Kennemerland

Op woe 20 nov vond de laatste Community of Practice van 2019 plaats voor Haarlem Kennemerland. Met als thema: de waarde van tijdelijkheid.

In deze sessie zijn we in gesprek gegaan over de toepassingen die er zijn om tijdelijke locaties mogelijk te maken en waarbij de circulaire principes leidend zijn. We zijn te gast op Oostpoort, een stukje niemandsland zoals de nieuwe ontwikkelmanager het noemt. Een driehoek die de poort van Haarlem moet worden, een hele centrale plek met aan de ene kant bedrijventerrein de Waarderpolder(met de ambitie om het eerste circulaire bedrijventerrein te worden) en aan de andere zijde van het treinstation Haarlem Spaarnwoude een woonwijk.

Foto: Michiel de Ruijter

We kregen een mooie presentatie van Ernest van Finch Building die met zijn beelden meteen duidelijk maakt hoe zijn modulaire houten woningen, het gebied waar we vandaag zijn, kunnen transformeren. Het verhaal van Finch is eerlijk en duidelijk. De snelheid waarmee ze woningen realiseren is een kans voor de markt die zoveel ambities heeft maar niet snel genoeg kan leveren. Ernest is al op verschillende locaties in Nederland aan het bouwen. Soms met de wetenschap dat het pand over een aantal jaren verhuist omdat de ontwikkeling dat vraagt. Maar er is meer nodig, om echt op te schalen zijn nieuwe kansen nodig. Wie interesse heeft kan contact opnemen.

Foto: Michiel de Ruijter

Dan de Oostpoort. De voorbereiding is geweest, een meedenk proces is gefaciliteerd en er is een alliantie gesloten tussen meer dan 20 partijen om samen te ontwikkelen. Maar het ligt nog braak. Edwin van Uum, procesmanager van dit gebied geeft aan dat de beoogde placemaking nog steeds niet van de grond is gekomen. Terwijl placemaking het instrument is om mensen en bedrijven te binden aan een plek. Je moet laten zien dat er wat gebeurd, dat je mee kunt doen. Jeroen Smallegange, initiatiefnemer voor placemaking, kan niet meer bijhouden hoeveel gesprekken er al zijn geweest. Iedereen wil wel maar er is geen GO. Daarom heeft hij nu een sympathiek voorstel gedaan: een Kerstival. Een variant op Restival, bekend als evenement van slapende en afgedankte materialen. Symbolisch voor de hotspot die hier gaat komen. Want dat is wat Jeroen beoogt. Zijn bedrijf 20Tree loopt goed maar ze willen dolgraag terugverhuizen naar Haarlem. En door eerdere ervaring weten ze nog beter in welke omgeving ze willen werken om optimaal resultaat te boeken. Een plek waar bedrijvigheid, makers en opslag zo optimaal mogelijk in een kringloop kunnen werken. En hij krijgt het voor elkaar, want deze maand lijken al seinen voor Kerstival op groen te staan.

Tijdelijke invulling, bouwen met nieuwe materialen die misschien nog niet uit-geëxperimenteerd zijn, we hebben het nodig om te innoveren. Alleen door te doen kunnen we leren en bijsturen.  Met wachten en praten komen we niet zover. En de keerzijde is dat de tijd doorloopt en het bakken aan energie kost voor de mensen die graag willen doen.

Foto: Michiel de Ruijter

Door deze sessie leren partijen elkaar anders kennen, hebben we nieuwe spelers in het veld aan de bestaande gekoppeld en zien partners van Cirkelstad de meerwaarde van hun eigen inbreng of netwerk in dit proces. En wij durven wel te beweren dat we deze kerstperiode op Kerstival kunnen genieten van een lokaal geproduceerd kerstbiertje.

Tijdelijkheid spreekt veel mensen aan en voelt voor sommige ook als een tegenstelling van circulair. Maar misschien is het volhoudbare proces wel een tijdelijke kringloop die zich steeds opnieuw herhaalt. Denk aan de seizoenen waarin een boom bloeit, groeit, opneemt, vrucht draagt, blad verliest, composteert. Hoe mooi is het als we zonder schade leven en ontwikkelen en je er alles aan doet om een waardevol onderdeel te zijn van de keten? Dat klinkt al bijna als een kerstboodschap.

Bij deze sessie waren ook andere oproepen te horen. Zo is er behoefte aan ruimte om te experimenteren met terreinen waar bewoners actief initiatief kunnen tonen, locaties voor circulaire woningen, nieuwe woonvormen en ruimte voor tijdelijke opslag/overslag van materialen voor vervolg gebruik. Een overheid die zegt: we willen wel, maar geef ons goede voorbeelden zodat we integraal beslissingen kunnen nemen. Die voorbeelden zijn er al en Cirkelstad brengt inspiratie uit andere delen van land dichterbij. Ook deze COP krijgt een vervolg waar een aantal partijen samen mogelijkheden gaan verkennen. 

Meer info:

< Column: Circulair BZK inzicht – afsluiten, doorkijkjes en opstarten | BonBini Beachclub >