Circulair BZK in zicht 2022 – Over chaos en opschaling

Door Tineke Beuker

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

Mijn vakantie in Spanje zit erop. De Picos ‘d Europa en de Pyreneeën zijn verkend. Zuidelijker zijn we dit keer maar niet gegaan omdat het met 30 graden al warm genoeg was voor de hond. Ondanks dat hij nog steeds niet zwemt is hij wel meer van water gaan houden. In de middag brachten beekjes hem lekkere verkoeling. Weer thuis is het chaos. De auto is naar de garage waardoor veel spullen op de eettafel staan. De wasmand puilt uit en dat terwijl verjaardagen moeten worden bezocht.

Op het werk is er ook van alles te doen. Bezoek van mijn directeur aan twee bijeenkomsten moet worden voorbereid, een opdracht moet in behandeling worden genomen en een subsidieafhandeling opgestart, naast de overleggen die er in mijn agenda staan. Dus heel veel mails uit de vakantie zijn blijven liggen, maar niet de mail waarin het Beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving wordt aangekondigd.

Beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving

Het Beleidsprogramma is op 1 juni aan de Tweede Kamer gezonden. Dit beleidsprogramma is het vierde dat in het kader van de Nationale Woon- en Bouwagenda wordt uitgebracht. Daarnaast is dit programma onderdeel van het Beleidsprogramma Klimaat, dat inmiddels ook naar de Tweede Kamer is verzonden.

Er staat in dat de prioriteit bij energiebesparing ligt. Dit om de opwarming van de aarde te beperken en om de afhankelijkheid van aardgas snel te verminderen, zowel om onze geopolitieke afhankelijkheid sterk te verminderen als ter bescherming tegen de stijgende fossiele energieprijzen. Net zo belangrijk  is programmalijn 5 dat dwars door alle andere programma’s heen loopt. Het stukje tekst onder ‘aanscherpen eisen circulair en emissievrij bouwen’ is relevant en de tekst daarboven ook:

“We onderzoeken of en zo ja hoe stimuleringscategorieën voor klimaatbestendigheid en natuur- en milieuprestaties kunnen worden opgenomen in de isolatie-subsidieregelingen. Daarnaast wordt de voorbeeldrol van aanbestedende rijksdiensten (RVB, RWS, ProRail) versterkt, o.a. via de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ (SEB) en uitvragen met een vast percentage recyclaat in bouwmaterialen. Hoe de Woningbouwimpuls kan bijdragen aan duurzaam bouwen via het Nieuwe Normaal (de nieuwe standaard voor milieuvriendelijk bouwen), bijvoorbeeld door dit mee te nemen in de monitoring, wordt nog bezien. “

En na het uitkomen van dit programma krijg je ook via het werk te maken met een beetje chaos. Op LinkedIn buitelen de reacties over elkaar heen. Soms positief, maar ook vaak negatief omdat men bijvoorbeeld vindt dat er te weinig aandacht is voor de materialentransitie.

Het houdt ons scherp en stimuleert ons bij beleid circulair bouwen te blijven inzetten op verdere versnelling en opschaling. Als we de isolatiesubsidie, bouwimpuls en aanscherping MPG in 2025 voor elkaar krijgen hebben we weer flinke stappen gezet. En niets staat in de weg om als bouwer of opdrachtgever een hogere ambitie te hebben en deze uit te voeren.

Het Nieuwe Normaal 0.3

Via de toepassing van Het Nieuwe Normaal (HNN) wordt ook gewerkt aan versnelling en opschaling. Op de Partnerdag van Cirkelstad stond HNN centraal. Inmiddels is het instrument doorontwikkeld en ligt er HNN 0.3, leidraad gebouw. De leidraad voor gebied en GWW volgen nog.

HNN laat zien wat je vandaag al kan doen:

  • Gebruik HNN-thema’s om ambities uit te vragen
  • Doe mee en lever projecten aan voor evaluaties, daar leer je van, en pas het toe:
  • Vraag in projecten prestaties uit op basis van de indicatoren van HNN

HNN wordt gebruikt in de City Deal circulair en conceptueel bouwen, een filmpje van een presentatie over HNN kan je via deze link vinden.

Groene Huisvesters

Op 1 juni was het slotevent van de roadshow van de Groene Huisvesters. Dit event was het slotstuk van een roadshow die de Groene Huisvesters langs alle woningcorporaties heeft gehouden. In gesprekken met de bestuurders van regionale netwerken hebben zij opgehaald of corporaties bezig zijn met circulariteit en klimaatadaptatie. Er zijn mooie voorbeelden en samenwerkingskansen opgehaald maar ook kwesties die vervolgstappen in de weg staan. Als eindresultaat zijn op 1 juni het pamflet Circulaire Corporaties en de aanbevelingen klimaatadaptatie overhandigd aan Martin van Rijn (Aedes) en Ferdi Licher (BZK). En natuurlijk houdt de samenwerking niet op. Zo wordt er met steun van BZK door de Groene Huisvesters, Platform 31 en Cirkelstad hard gewerkt aan Masterclasses die ingaan op de diverse behoeften binnen corporaties. Een kort verslag van deze slotbijeenkomst is hier te vinden

Uitbreiding productkaarten biobased producten – webinar Stichting NMD 22 juni

Stichting NMD houdt dinsdagmiddag 22 juni een webinar. Het aantal categorie 1 en 2 productkaarten van biobased producten in de Nationale Milieudatabase is nog beperkt. Een vergoedingsregeling moet zorgen voor een uitbreiding van het aantal biobased productkaarten. Tijdens het webinar wordt over de vergoedingsregeling verteld, maar ook over de wet- en regelgeving, het MPG stelsel en de milieuaspecten van bouwproducten (LCA’s). Meer informatie via deze link.

Nationale conferentie Circulaire Bouweconomie 6 juli in Nieuwegein

Het programma van de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie dat op 6 juli wordt georganiseerd is bekend. Meer informatie en aanmelden kan hier.

Nu eerst wat orde in de chaos brengen en dan op naar mijn volgende column.

Tineke Beuker

Tineke schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over circulaire bouweconomie. Zij werkt als senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK.

< De Partnerdag 2022: een groot succes! #watanders | Column: Houten plafondbekleding hergebruiken >