Circulair BZK inzicht – Over koppelkansen

Tineke Beuker over koppelkansen

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

Niet alleen op het werk gaat alles gewoon door, ook privé gaat ondanks corona het leven gewoon door. Daarbij liggen verdriet en vreugde dicht bij elkaar want ik krijg de minder leuke kanten voor mijn kiezen, maar ook de leuke kanten zoals gaan samenwonen. Daarbij heb ik aan den lijve ondervonden dat er een grote druk is op de woningmarkt. Op huizensites staan huizen maar enkele dagen bestempeld als beschikbaar maar voor je het weet zijn ze al weer onder bod of verkocht onder voorbehoud. Mijn huis heeft zo’n site niet eens gehaald. De eerste kijker was meteen de koper. En waar zit dan die koppelkans? Ik heb mijn steentje bijgedragen aan het (heel iets) verminderen van de krapte op de woningmarkt. Ik ben bij mijn vriend ingetrokken en later dit jaar volgt er nog een verhuizing wanneer we ons gezamenlijk gekochte huis gaan betrekken. De verkoper daarvan is ook gaan samenwonen. En daardoor zijn er in Brabant twee woningen vrijgekomen die qua prijs ook voor starters nog interessant zijn.

Koppelkansen, mijn directie ziet daarin mogelijkheden: met een actie of project meerdere doelen bereiken of bedienen en zo komen tot een meer integrale aanpak.

Zo is bij de tweede uitvraag naar nieuwe Proeftuinen Aardgasvrije Wijken  gevaagd naar verbindingen met andere opgaven in de wijk, oftewel koppelkansen. Want naast het doel om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken is onder andere ook van belang de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de verbinding met andere wijkopgaven.

Maar of er ook wijken worden geselecteerd waar koppelkansen zoals circulair bouwen en klimaatadaptatie worden benut is nog even afwachten. De Adviescommissie Aardgasvrije Wijken beoordeelt momenteel alle 71 ingediende plannen en brengt hierover advies uit aan de minister van BZK. De minister maakt de selectie bekend rond 1 oktober 2020.

Recent is er een inspiratieboek Koppelkansen van Platform 31 opgeleverd waarin is gekeken hoe circulair bouwen in de Nederlandse praktijk op lokaal niveau samen komt met andere maatschappelijke opgaven. Ook is gekeken naar wat daarbij de (koppel)mogelijkheden en aandachtspunten zijn. Met andere woorden: hoe maak je gebruik van circulariteit binnen een meer integrale gebiedsaanpak die leidt tot een gezonde(re) leefomgeving en aantrekkelijk(er) woon-werkklimaat.

En het voorwoord van mijn directeur Ferdi Licher niet vergeten te lezen. Hierin geeft hij aan dat hij hoopt dat het boek bijdraagt aan een perspectief waarbij de opgaven niet meer als concurrerend worden gezien, maar als complementaire – en misschien zelfs elkaar verrijkende – vraagstukken.

Iets anders maar volgens mij zeer geslaagd was op 25 juni Building Holland Digitaal dat werd georganiseerd door Building Holland, Duurzaam Gebouwd en Cirkelstad. Met een uitgebreid en goed programma werd het circulair bouwen een impuls gegeven. De dag kan je niet meer meemaken, maar het verslag is nog wel beschikbaar. Voor de inhoud van mijn volgende column hou ik mijn opties nog even open. Misschien schrijf ik over andere onderzoeken die bij Platform 31, C-Creators of Metabolic lopen. Maar het kan ook gaan over leren van elkaar, de opstart van de buyergroups, het project Samen Versnellen of over ‘Opcirkelen in de bouw’, het dan afgeronde project van TNO. Keuze genoeg, maar één ding staat vast, in mijn volgende column worden alle (koppel-)kansen benut om aandacht te geven aan circulair bouwen.

Tineke Beuker

Tineke Beuker

Tineke schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over circulaire bouweconomie. Zij werkt als senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK.

< Voedselvermalers voor nieuwe circulaire toepassingen | Uitnodiging transitietraject circulair grondstoffencluster >