Uitnodiging transitietraject circulair grondstoffencluster

 • Sessie 1: Dinsdag 30 juni 2020, 13:00 – 17:00 uur
 • Sessie 2: Donderdag 17 september, 13:00 – 17:00 uur
 • Sessie 3: Woensdag 14 oktober, 13:00 – 17:00 uur

Werk je graag mee aan duurzame (bouw)grondstoffen? Ben je betrokken bij HMC4+ grondstofbedrijven en/of bedrijventerreinen? Wil je graag samen met anderen een vernieuwend toekomstperspectief voor grondstoffenbedrijven en hun ketens onderzoeken en verder brengen? Doe dan mee met het transitietraject circulair grondstoffencluster en meld je aan!

Samen met voorlopers, circulaire denkers en andere belangstellenden vanuit marktpartijen, overheden en kennisinstellingen ga je aan de slag om het toekomstperspectief en een mogelijke businesscase van een circulair grondstoffencluster te onderzoeken en te ontwikkelen. De focus ligt op Zuid-Holland, maar dit onderwerp is voor heel Nederland van belang. De vraag die centraal staat, is:

‘Welke kansen zijn er voor samenwerking tussen HMC4+-bedrijven (zoals asfalt-, afval- en betonbedrijven) in een circulair grondstoffencluster?’

Circulair grondstoffencluster

Het opzetten van een circulair grondstoffencluster is een toekomstperspectief dat we graag samen onderzoeken met als doel realisatie ervan. Een cluster kan fungeren als nieuw economisch, industrieel ecosysteem van een aantal samenwerkende bedrijven en mogelijk publieke instanties. Dit traject focust zich in ieder geval op HMC4+-bedrijven zoals beton- en asfaltcentrales en afvalverwerking, maar staat open voor andere interessante partijen die kunnen bijdragen aan circulaire synergieën. Een industrieel ecosysteem biedt potentiële voordelen op het gebied van ruimte, energietransitie, schaalgrootte, circulariteit, gedeelde voorzieningen, kostenbesparing, kleinere milieu-impact, innovatiekansen en logistieke optimalisatie. Deze benoemde kansen en perspectieven nemen we graag allemaal mee in het traject.

Hier vind je achtergrondinformatie over het transitietraject circulair grondstoffencluster en wat dit traject van De Bouwcampus en de Verstedelijkingsalliantie beoogt.

Data van bijeenkomsten

In drie bijeenkomsten gaan we met een gebalanceerde groep van +/- 30 deelnemers uit de markt, overheid en kennisinstellingen aan de slag rondom dit vraagstuk. De drie bijeenkomsten bouwen op elkaar voort, daarom zien we je aanwezigheid graag bij alle drie de bijeenkomsten.

1e bijeenkomst: Kennismaking & Verkenning

 • Datum: Dinsdag 30 juni 2020
 • Tijdstip: 13:00 – 17:00 uur Locatie: Online

2e bijeenkomst: Verdieping model circulaire grondstoffenhub

 • Datum: Donderdag 17 september 2020
 • Tijdstip: 13:00 – 17:00 uur
 • Locatie: Nader te bepalen – online, offline of een combinatie van beide

3e bijeenkomst: Verrijken Ontwikkelstrategie

 • Datum: Woensdag 14 oktober 2020
 • Tijdstip: 13:00 – 17:00 uur
 • Locatie: Nader te bepalen – online, offline of een combinatie van beide Meld je aan via onderstaande button.

Aanmelden

Heb je vragen en/of opmerkingen? Is er een bedrijf, organisatie of professional die ook van grote toegevoegde waarde kan zijn door deelname aan dit traject? Of mocht je interesse hebben in deelname aan het traject, maar kun je niet bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig zijn? Neem dan contact op met Oukje van Merle via

Graag tot de 30e!

Met vriendelijke groet, De Verstedelijkingsalliantie, De Bouwcampus

< Circulair BZK inzicht – Over koppelkansen | Eerste digitale event een feit >