Circulair BZK in zicht 2021 – Over laaghangend fruit

Door Tineke Beuker

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

Het is nu zo laat in het jaar dat ik geen fruit – laat staan laaghangend fruit – meer uit mijn tuin haal. Alleen voor de vogels is er nog wat te eten op dit moment: de bessen van de vuurdoorn. Ik vind het leuk het nuttige met het aangename te combineren, daarom heb ik dit najaar in mijn tuin enkele fruitboompjes en fruitstruiken geplant. Een stoofpeer, twee appels en een witte en rode bessenstruik. Ik weet dat ik maar een deel zal oogsten omdat vogels en insecten het fruit snel vinden. Maar zolang er voor mij wat te snoepen over blijft als ik door de tuin loop, vind ik het best. Daar is bij de mooie kersenboom die al in mijn tuin stond echter weinig sprake van. Ik geniet drie keer van deze boom, maar heb ik er ook drie keer last van omdat hij midden in mijn terras staat. De bloesem is mooi maar levert samen met de rui van de vruchtjes ook veegwerk op. Wanneer de kersen bijna rijp zijn dan weten de vogels ze eerder dan ik te eten of beter gezegd aan te vreten. Die aangevreten kersen belanden vervolgens ook weer op het terras. Dat vind ik toch minder. En in de herfst verkleuren de bladeren mooi geel en rood, maar er komen ook wel erg veel bladeren vanaf. En die moeten weer van het terras worden geveegd. Maar zoals gezegd, het is een mooie boom ondanks dat ik slechts een paar kersen heb weten te proeven.

Lancering handreiking Circulaire Prestatieafspraken

Naast het letterlijk laaghangende fruit ben ik ook blij met figuurlijk laaghangend fruit. Een voorbeeld daarvan is de net opgeleverde handreiking Circulaire Prestatieafspraken. Om de landelijke doelstellingen op het gebied van materiaalgebruik en circulair bouwen te realiseren is het belangrijk dat ook woningcorporaties steeds meer aandacht geven aan circulariteit. Daar kan deze handreiking bij helpen.

De handreiking geeft inzicht in zes circulaire prestatieafspraken. Naast een overzicht van deze concrete afspraken wordt er per afspraak in maximaal twee A4tjes uitleg gegeven over wat de afspraak inhoudt en waarom die voor een woningcorporatie relevant is. Ook worden er bij elke prestatieafspraak een aantal voorbeelden beschreven en een relatie gelegd met Het Nieuwe Normaal waar ik al vaker over heb geschreven. De handreiking geeft inzicht en kan gemeenten en woningcorporaties helpen om het gesprek aan te gaan over circulaire prestatieafspraken.

Meer fiscaal voordeel voor ondernemers

Voor ondernemers is er ook sprake van laaghangend fruit want de Investeringsaftrek MIA wordt met ingang van 2022 verhoogd. Als ondernemer kan je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA kent nu 3 aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Dit betekent meer fiscaal voordeel. Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel. Voor meer informatie: MIA en VAMIL voor ondernemers aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Van 2030 naar 2025

Over laaghangend fruit gesproken. Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over gespoten PUR-schuim vroeg de Tweede Kamer of het voornemen om de wettelijke milieuprestatie uiterlijk in 2030 te halveren kon worden versneld. Tevens werd gevraagd of het mogelijk was om sneller tot milieuvriendelijkere eisen te komen in relatie tot isolatie. Op 5 november heeft Minister Ollongren schriftelijk toegezegd om te verkennen of de halvering van de wettelijke milieuprestatie al mogelijk is in 2025. Tevens heeft de minister toegezegd te verkennen op welke wijze geborgd kan worden dat de toepassing van isolatiematerialen bij verduurzaming milieuvriendelijk is. De besluitvorming hierover laat de minister van BZK over aan een volgend kabinet.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie 2021-2023 gereed

Tot slot. In mijn vorige column schreef ik dat de actualisatie van het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 naar de Tweede Kamer gezonden. Maar nu is ook het uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie 2021-2023 gereed. In 2023 moet het fundament voor een circulaire bouweconomie gereed zijn om vervolgens op te kunnen schalen. Daarom is met dit uitvoeringsprogramma focus aangebracht aan de activiteiten voor de komende periode. Alleen concrete, cruciale voorwaarden en instrumenten worden onderdeel van de set aan handvatten, hulpmiddelen, afspraken en werkwijzen die in zijn geheel het fundament of te wel basiskamp vormt. En met maar twintig bladzijden ook nog heel leesbaar in mijn ogen.

Goed om te weten is dat de coördinatie van het Uitvoeringsprogramma 2021-2023 in handen is van het Transitieteam. Voor de uitvoering zijn echter alle partijen uit de bouwsector aan zet. Sommige acties liggen bij opdrachtgevers, anderen bij marktpartijen, soms is de rijksoverheid aan zet, maar vaak gaat het om een combinatie van betrokken partijen. Samen moeten we zorgen tijdig het basiskamp op orde te hebben zodat de circulaire bouweconomie daarna met extra vaart vorm kan krijgen.

Lekker dat laaghangende fruit, maar zoals je in het uitvoeringsprogramma circulaire bouweconomie kan lezen is er nog volop werk aan de winkel. Ook wat meer lastige of politiek gevoelige onderwerpen. Met dat in mijn achterhoofd denk ik dat het weer eens tijd wordt te schrijven over de wisselwerking tussen beleid en praktijk of over koppelkansen….

Tineke Beuker

Tineke schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over circulaire bouweconomie. Zij werkt als senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK.

< Handreiking Circulaire Prestatieafspraken gelanceerd | Gezocht: ervaringen met gelijkwaardigheidsbepaling! >