Handreiking Circulaire Prestatieafspraken gelanceerd

Op 29 november vond de overhandiging van de handreiking Circulaire Prestatieafspraken plaats. Door de huidige coronamaatregelen werd het boekje online overhandigd aan Tineke Beuker, senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK. In het kader van “laaghangend fruit” werd daarbij gebruik gemaakt van een appeltje.

Woningnood en klimaatverandering vraagt om prestatieafspraken

Door de hoge woningnood en huidige druk op het klimaat wordt het in toenemende mate noodzakelijk om prestatieafspraken te maken over duurzaamheid, kwaliteit en leefbaarheid van vastgoed. Om landelijke doelstellingen betreffende materiaalgebruik en de circulaire economie te behalen, dienen ook circulaire prestatieafspraken ontwikkeld te worden.

Deze noodzaak wordt ook uitgelicht door de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Dit is een samenwerking tussen 170 verschillende instanties waaronder het rijk, provincies, gemeenten, kennisinstellingen, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties en het bedrijfsleven.

Tineke Beuker, senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK, neemt de handreiking in ontvangst

Over de handreiking Circulaire Prestatieafspraken

Deze handreiking biedt inzicht in welke zes circulaire prestatieafspraken vandaag de dag besproken en/of opgenomen kunnen worden tussen gemeentes en woningcorporaties.

Er wordt een zestal prestatieafspraken behandeld. Iedere afspraak volgt eenzelfde structuur waarin de afspraak wordt uitgelegd, behandeld op relevantie, gespiegeld aan praktische voorbeelden en gerelateerd aan “Het Nieuwe Normaal”.

< Buitenspelen kan volledig circulair! | Circulair BZK in zicht 2021 – Over laaghangend fruit >