Gezocht: ervaringen met gelijkwaardigheidsbepaling!

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn we vanuit AT Osborne een onderzoek gestart naar de kansen en uitdagingen van de gelijkwaardigheidsbepaling uit het Bouwbesluit 2012/Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Deze bepaling biedt de mogelijkheid om secundaire bouwmaterialen uit sloop, herstel en verbouw hoogwaardig te hergebruiken mits die materialen in prestaties ‘gelijkwaardig’ zijn (denk bijv. aan constructieveiligheid/draagkracht bij secundair staal). Het initiatief van het gebruik van gelijkwaardige materialen ligt bij de markt zelf. De gemeente toetst bij een aanvraag van een omgevingsvergunning of de materialen aantoonbaar gelijkwaardig zijn. Ons doel is om gemeentes en andere betrokken partijen middels een whitepaper/factsheet handvatten aan te reiken om deze bepaling effectief toe te passen in de praktijk. 

Oproep

Momenteel zijn wij op zoek naar gemeentes, aannemers, installateurs of aanbieders van circulaire bouwmaterialen die ons willen helpen door hun ervaringen met de toepassing van de gelijkwaardigheidsbepaling (of het ontbreken daarvan) te delen. Ben of ken jij iemand die hier meer van af weet? En wil je hier ons in een interview meer over vertellen? Neem dan contact op met Heleen Ballemans via of +31682068575, ook bij vragen.

< Circulair BZK in zicht 2021 – Over laaghangend fruit | Trottoir tegen wateroverlast >