Column: Circulair BZK inzicht – stip op de horizon voor circulair bouwen

Tineke Beuker over de stip op de horizon voor circulair bouwen

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

In mijn laatste column van 2019 ben ik ingegaan op onze brief aan de Tweede Kamer van 8 oktober over maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen. Hierin schetst BZK een beeld hoe de ontwikkeling van de Milieu Prestatie-eis Gebouwen (MPG) wordt gezien voor de komende jaren. Er wordt richting gegeven aan de weg naar de tussen doelstelling om in 2030 te komen tot 50% circulair bouwen met een aantal meer concretere benoemde acties. Zo geven we aan de MPG per 1 januari 2021 te gaan aanscherpen. Met deze brief geeft BZK het signaal af dat we verder werken aan de bouwregelgeving om daarmee circulair en milieuvriendelijk bouwen verder te stimuleren en verplichten. Een stip aan de horizon die op een aantal punten nog wel nadere uitwerking en invulling behoeft.

Ook noemde ik de Week van de Circulaire Economie  waar circulaire koplopers van 3 tot en met 7 februari allerlei evenementen organiseren. Als onderdeel hiervan wordt op 3 februari de Nationale conferentie CE georganiseerd in de Fokker Terminal in Den Haag.

Allemaal recente acties die laten zien dat de Rijksoverheid de transitie naar een circulaire economie serieus neemt en dat er een stip op de horizon wordt gezet waar we met zijn allen naar toe werken.

Wat ik in mijn vorige column nog niet vermelde is dat het Uitvoeringsprogramma circulaire bouweconomie is geactualiseerd. Deze is op 12 december 2019 door Elphi Nelissen gepresenteerd.

Het uitvoeringsprogramma is opgesteld door het Transitieteam in samenwerking met overheid en marktpartijen. Hierin kan je lezen over de voortgang en de focus voor 2020. Er worden prioriteiten in benoemd, maar ook lopende initiatieven van partijen uit de bouwsector. Tevens wordt er aandacht besteed aan de diverse onderdelen van de overheid als launching customer.

Goed bezig denk ik dan. Maar ik word met mijn voeten op de aarde gezet als ik tijdens de nieuwjaarsrit van de Toyota Landcruiserclub een discussie met iemand van een klein bouwbedrijf heb over de noodzaak van meer aandacht voor circulair en milieuvriendelijk bouwen.  Hij is namelijk niet op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ik begrijp dat het lastig is voor kleine bedrijven om naar bijeenkomsten te gaan of tijd te besteden om ontwikkelingen goed te volgen. Maar niets weten of horen over de MPG in de bouwregelgeving, dat verbaast mij erg. Dit heeft tot gevolg dat ik mij nu al weer enkele weken zit af te vragen hoe ik deze groep wel/beter kan bereiken en informeren.

En dan kom ik in het nieuwe jaar bij C-Beta op een bijeenkomst over het Bouwprogramma MRA & Lancering Regionaal Programma Cirkelstad. Daar krijg ik mee van een zaal vol mensen die serieus met circulair bouwen aan de slag zijn of willen, dat de overheid richting moet geven en regie moet voeren wil de circulaire economie ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. En het gevoel of de wetenschap dat de overheid hier al serieus mee bezig is ontbreekt dus. Alleen Madaster vond dat de overheid wel degelijk richting geeft en een stip op de horizon heeft gezet. Volgens Madaster is het nu aan de bedrijven om hier verder mee aan de slag te gaan en er concreet invulling aan te geven.

Dus ondanks een column, LinkedIn, een BZK nieuwsbrief, presentaties op diverse bijeenkomsten en de site www.circulairebouweconomie.nl zijn er nog veel organisaties die niet worden bereikt. Hoe kunnen we nog beter onder het voetlicht brengen dat de Rijksoverheid circulair bouwen serieus neemt en toewerkt naar doelstellingen in 2030 en 2050. En hoe krijgen we bij nog meer marktpartijen tussen de oren dat zij serieus aan de slag moeten met circulair en milieuvriendelijk bouwen om bij verdere aanscherping van de bouwregelgeving te voorkomen dat zij de boot gaan missen.

Wil je mij hierover, of over iets anders met betrekking tot circulair bouwen spreken, dan vind je mij op 24 en 25 maart 2020 in de RAI op Building Holland. Cirkelstad is bezig met de invulling van een stand en podium, waaraan ook wij een steentje bijdragen. Op het podium worden weer succesvolle projecten gepresenteerd en leerervaringen gedeeld. Dus grote kans dat je mij hier die dagen aantreft.

Tineke Beuker

Tineke Beuker

Tineke schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over circulaire bouweconomie. Zij werkt als senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK.

< Cirkelstadplein voor De Nationale Werkconferentie Cirkelstad op Building Holland krijgt vorm | Aanpak renovatie vanuit impact >