Column: Circulair BZK in zicht

Tineke Beuker over regie en andere zaken

In de jaarafsluiting van Rutger Buch konden jullie voor 2019 de aankondiging van mijn maandelijkse column en mijn introductie lezen. Voor wie mijn introductie heeft gemist: Samen versnellen: terugblik 2018, vol spanning naar 2019!  Rutger vraagt zich daarin af waar mijn column over gaat…

Ik kan het erover hebben dat ik merk dat er makkelijk naar anderen wordt gekeken om iets te doen. Zo moet het Rijk regie voeren, financiële middelen beschikbaar stellen, belastingen aanpassen, regelgeving aanpassen, circulair inkopen en aanbesteden enz.

Ook kan ik erover beginnen dat het Rijk het nooit goed doet, want iedereen wil of verwacht wat anders. Zoveel mensen zoveel wensen.

Wat ik liever doe in deze column is zichtbaar maken wat BZK, samen met anderen, wel doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Aangeven wat er wel kan of waarom iets niet mogelijk wordt gemaakt. Niet omdat BZK zo goed bezig is, maar wel om jullie inzicht te vergroten in waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en beleid en praktijk wat dichter bij elkaar brengen.

Want de afgelopen maanden is veel in gang gezet waarvan een aantal zaken nu ook daadwerkelijk tot resultaat of zichtbaarheid leiden. 

  • Wat betreft regie zijn er afspraken gemaakt over taken, verantwoordelijkheden en concrete invulling. Het ministerie van BZK coördineert het opdrachtgeverschap voor de circulaire bouweconomie. Elphi Nelissen, lid van de taskforce Bouwagenda, trekt samen met BZK het opstellen van het uitvoeringsprogramma CBE. En er is een transitiebureau ingesteld bij de Bouwagenda waar de coördinatie en uitvoering van dit programma ter hand wordt genomen. En natuurlijk wordt vanwege de grond-, weg- en waterbouwsector samengewerkt met het ministerie van IenW en bijvoorbeeld ook met platform CB’23 voor een aantal actielijnen rond de uitvoering.
  • In 2018 was er € 5 miljoen beschikbaar voor ondersteuning van decentrale overheden bij klimaatneutraal en circulair inkopen. Dit heeft geresulteerd in een ondersteuning op maat van circa 100 pilots. En dit jaar loopt het delen van de opgedane ervaringen nog door. Voor nadere informatie en handvatten: PIANOo
  • Het Rijksvastgoedbedrijf vervult als grote opdrachtgever en beheerder een voorbeeldrol waar het circulair beheer en aanbesteden betreft. Als geboren Arnhemse vind ik het dan ook mooi dat een concreet voorbeeld het toekomstbestendig maken van het stationsgebied in Arnhem is. Dat gebeurt door duurzame renovatie van onder meer lokale rijkskantoren. Afgelopen december is de aanpak van de renovatie van het voormalige postkantoor in een Community of Practice van Cirkelstad besproken.
  • Met ingang van 2019 is de MIA/Vamil aangepast. Belastingvoordeel is mogelijk voor organisaties die verspilling van grondstoffen tegengaan en zich bezighouden met circulair bouwen, Cradle to Cradle en upcycling. Maar let op, daar waar als voorwaarde over NMD-versie 3.0 wordt gesproken: deze wordt pas halverwege 2019 van kracht.

Er zijn ook acties die nog wat meer tijd nodig hebben, zoals aanpassing van de bouwregelgeving.

Want ja, BZK maakt ook hier werk van. Maar het kost tijd om dit zorgvuldig vorm te geven. Daarom zijn er onderzoeken uitgezet naar het wat, hoe en op welke termijn. Hier valt veel meer over te vertellen, dus over regelgeving in mijn volgende column meer.

Maar dit zijn allemaal acties waar met name mijn collega’s hard mee bezig zijn. Ik sta meer met mijn voeten in de klei of het zand. Ik ben er voor en van de regio, de handvatten en hulpmiddelen, de mogelijkheden en problemen en concrete projecten. Als verbinder tussen praktijk en beleid. Dit doe ik door bijeenkomsten te bezoeken en partijen te spreken. Maar ook via projecten met Platform 31, TNO, NRP en Milieu Centraal. En natuurlijk via Cirkelstad. Maar meer hierover in een latere column.

Tot slot mijn goede voornemen voor circulair bouwen. Het klinkt misschien simpel, maar er zit een hele wereld achter: samen blijven dromen (en dan hoor ik meteen Rutger Buch zeggen dat dromen er zijn om waar te maken).

< Metabolic Foundation bouwt met zwerfplastic aan een circulaire toekomst in sloppenwijken |