Kansen voor ondernemers met subsidie Circulaire Ketenprojecten

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwikkelen? Of wil je jouw processen of businessmodel circulair organiseren? Vanaf 23 maart tot en met 29 september 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten.

Circulaire Ketenprojecten

Wie komen er in aanmerking voor subsidie?

De regeling biedt samenwerkende mkb-ondernemers eventueel aangevuld met één groot bedrijf de kans om met hun keten circulaire projecten te realiseren in de product- of materiaalketen. Denk hierbij aan een circulair product, dienst of businessmodel.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

Het project komt voor deze subsidie in aanmerking als het gericht is op het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van een product, proces of dienst. Hierbij moet het hoofdzakelijk gaan om ‘uitzoekwerk’ en er moet sprake zijn van samenwerking tussen meerdere partijen in de product- of materiaalketen zoals afnemers of leveranciers, bijvoorbeeld voor productie, verwerking of grondstoffen. Na afloop van het project kan je het product of de dienst op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot. Voorwaarde is dat het een ervaren procesbegeleider wordt ingehuurd.

Wijzigingen in 2023

Er zijn dit jaar enkele wijzigingen aangekondigd die van belang zijn voor jouw samenwerkingsverband en aanvraag:

  • De subsidie zal verstrekt worden als de-minimissteun;
  • De definitie van de subsidiabele activiteiten is veranderd;
  • Per samenwerkingsverband mag één groot bedrijf meedoen welke ook subsidie aan mag vragen.

Belangrijke voorwaarden

  • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Na afloop van het project moeten minstens drie deelnemende mkb’ers met een concrete rol in de keten blijven samenwerken;
  • Een samenwerkingsverband bestaat uit minstens drie en hoogstens zes mkb’ers. Óf uit één groot bedrijf en minimaal twee en maximaal vijf mkb’ers. Daarnaast mogen de bedrijven niet aan elkaar verbonden zijn en tenminste drie verschillende rollen te vervullen in de keten;
  • Per samenwerkingsverband mag één groot bedrijf deelnemen;
  • Het samenwerkingsproject is gericht op het ontwikkelen van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot;
  • Vanuit deze subsidie worden initiatieven gestimuleerd die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ worden uitgesloten;
  • Het is verplicht een procesbegeleider aan te stellen die aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied van circulaire economie. De procesbegeleider moet minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring hebben in het betreffende van ondernemingen op dit gebied;
  • De looptijd van het project bedraagt maximaal 2 jaar.

Budget en subsidiebijdrage

Het budget voor deze openstelling bedraagt € 4 miljoen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per ondernemer. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Openstelling

Subsidie aanvragen kan vanaf 23 maart tot en met 29 september 2023. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat de goede projecten subsidie krijgen zolang het budget reikt. Het is dus belangrijk om niet te wachten en zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling en wil je meer informatie? Of wil je gewoon een keertje sparren over subsidiemogelijkheden voor jouw project? Neem dan contact op met Siegfried Doetjes via 055 843 48 15 of mail naar .

< Het Nieuwe Normaal is rijp voor het grote publiek | Meer grip met CIRCO Track Circulaire Bouw >