Cirkelstad en Madaster winnen prijsvraag Omgevingsregister

Cirkelstad wint samen met Madaster prijsvraag voor realisatie van een Omgevingsregister in de Metropool Amsterdam

Metropoolregio Amsterdam en Amsterdam Economic Board schreven vorig jaar een prijsvraag uit voor het beste idee voor een open, eerlijke en betrouwbare datamarkt. Cirkelstad en Madaster gaven aan een omgevingsregister te willen realiseren om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De onderneming Dexes schreef in om het delen van data door publieke, private en publiek-private organisaties te faciliteren door technische en juridische drempels weg te nemen. Samen hebben zij de prijsvraag gewonnen en mogen met een investering van 750.000 euro hun grootse ambities realiseren.

Wat is het omgevingsregister

Onze (gebouwde) leefomgeving omvat een enorme bron van data die we iedere dag gebruiken. Data over materialen, producten, gebouwen en infrastructuur gebruiken we om te bouwen, slopen/oogsten en renoveren, maar ook om gebieden te ontwikkelen en risico’s in kaart te brengen. Het omgevingsregister geeft inzicht in toegepaste materialen in gebouwen en infrastructuur in een bepaald gebied. Het register maakt data uit verschillende informatiebronnen – waaronder Madaster – beschikbaar via (land)kaarten, infographics en data-downloads.

Onze doelstelling

Cirkelstad en Madaster willen met het omgevingsregister de transitie naar een circulaire economie versnellen. Want toegang tot data over materialen stimuleert eigenaren, bouwers, onderzoekers en toezichthouders om materialen zo te (her)gebruiken dat afval kan worden voorkomen. Van marktplaatsen tot stedenbouwkundigen, van ingenieurs tot projectontwikkelaars en van wijkbewoners tot onderhoudsafdelingen, iedereen moet gebruik kunnen gaan maken van dit omgevingsregister voor materialen.

Samen versnellen

De Amsterdam Economic Board en de MRA hebben met de prijsvraag het initiatief genomen om data in te zetten voor de transitie naar circulair. En juist met de grote groep Cirkelsteden en partners van Cirkelstad kunnen we die transitie versnellen. Het omgevingsregister willen we daarom samen invulling geven via een brede coalitie die voortbouwt op de verschillende programma’s die Cirkelstad al in gang heeft gezet.

Net gestart

De prijs is binnen en we zijn begonnen ons project invulling te geven. Begin volgend jaar moet het omgevingsregister staan. Van nu tot aan de zomer gaan we de samenwerking met jullie vormgeven, waarbij we themagewijs aan de slag gaan met de vormgeving van het register voor wat betreft techniek, toepassing en toezicht. Roept dit vragen op? Mooi zo, want we willen graag samen met jullie aan de slag om die vragen te beantwoorden. En mocht je niet kunnen wachten, stuur ons vooral een berichtje.

Meer informatie

Rutger Büch, meer informatie over het MRA programma en Cirkelstad
Pablo van den Bosch, meer informatie over Madaster en de prijsvraag
Niels Ahsmann, meer informatie over het omgevingsregister en wat jij ermee kan doen, 06 2708 5537

< Circulair inkopen als woningcorporatie, zullen we dat samen doen? Sluit je aan bij onze buyer group | Spinner uitgelicht: Cirkelstad Den Bosch >