Spinner uitgelicht: Cirkelstad Den Bosch

Op dit moment wordt binnen Cirkelstad Brabant vanuit 6 steden samengewerkt aan een programma om circulair bouwen aan te jagen. In Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Helmond, Breda, Oss én een fictieve stad Wasteworld, ontstaan communities die met informatie-uitwisseling en vooral concrete uitdagingen met elkaar aan de slag gaan. Binnen iedere stad jaagt een spinner regionaal de circulaire initiatieven aan en worden deze initiatieven door heel Brabant aan elkaar verbonden.

Mengfabriek Den Bosch

In Cirkelstad Den Bosch neemt Sander Holm deze rol op zich. Vanuit de Mengfabriek, een broedplaats en een living lab voor lokale en circulaire economie, is Sander dagelijks bezig met circulair bouwen. Hij is een onderdeel van Alba Concepts, een duurzame onderneming waar circulariteit, strategie en financiën centraal staan. Hij heeft ruime ervaring bij circulaire bouwprojecten aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde die gelukkig steeds beter samenwerken.

In Den Bosch zijn geweldige initiatieven, waar veel kennis wordt opgedaan. In projecten die materiaalverspilling voorkomen, door het hergebruiken van losmaakbare elementen en de recycling van reststromen. Zoals in de Mengfabriek of initiatieven vanuit de Bossche corporaties om in 2030 alle instroom van materiaal circulair te hebben. Maar in Den Bosch zet de gemeente met partners ook sterk in op werkgelegenheid, met een prachtig voorbeeld als De Winkel die Werkt. Aan circulaire ambitie in deze regio geen gebrek, maar samen gaat het sneller.

“Het is fantastisch dat het enthousiasme voor de circulaire economie zo toeneemt. Maar alleen inspiratie is natuurlijk niet genoeg. Elkaar nu echt op weg helpen is belangrijk. Ik hoop dat nog veel partijen zich binnenkort met een praktische case aansluiten bij deze circulaire trein.”

Heb je vragen of wil je ook actief bijdragen aan het ontwikkelen van Cirkelstad Den Bosch of Cirkelstad in Brabant met een concrete vraag of casus en/of met kennis en/of met tijd? Neem contact op met de regionale spinner Sander Holm 06-24769935

< Cirkelstad en Madaster winnen prijsvraag Omgevingsregister | Opcirkelen: circulariteitsindicatoren >