Cirkelstad heeft er weer vier vrienden bij

Netwerk Conceptueel Bouwen, Dutch Green Building Council, Vereniging Circulair Friesland en Midpoint Brabant zijn vrienden van Cirkelstad geworden. Tijdens de werkconferentie op 25 januari in DUS Utrecht plaatsten de vertegenwoordigers van de vier organisaties hun handtekening onder de vriendschapsovereenkomst. “Jullie zijn voor Cirkelstad enorm waardevol”, benadrukte Rutger Büch, secretaris van Cirkelstad.

Tijdens de werkconferentie tekenden de partijen een vriendschapsovereenkomst. Foto: Jan-Evert Zondag

Voor Nick Boersma, projectmanager bij Vereniging Circulair Friesland is het aansluiten bij Cirkelstad een logisch gevolg van de hang die Circulair Friesland heeft om kennis over circulariteit te vergaren. “Onze leden zetten volop in op circulair bouwen. Om versnelling en duidelijkheid te realiseren is het belangrijk te verbinden met de norm die landelijk wordt neergezet. Bovendien kunnen we elkaars voorbeelden inzetten voor inspiratie en kennisdeling.”

Aanjagen

“We willen met elkaar circulariteit aanjagen”, zegt Vincent van Rijsewijk van Midpoint Brabant op de vraag waarom hij een vriendschapsband met Cirkelstad is aangegaan. “Daarvoor moeten we samenwerken aan slimme innovaties voor een duurzame economie en samenleving. Een verbinding met Cirkelstad ligt dan, zo vinden wij, voor de hand.”

Voor Olga Görts-van de Pas, directeur van Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB), past de vriendschapsverbintenis met Cirkelstad naadloos bij de wijze waarop NCB opereert. “Het Nieuwe Normaal streeft naar een gezamenlijke taal. Dat doen wij met De Woonstandaard ook. Afnemers, conceptaanbieders en de toeleverende industrie gebruiken De Woonstandaard om vraag en aanbod van bouwconcepten op elkaar af te stemmen en te standaardiseren.”

Toekomstbestendig

Namens Dutch Green Building Council (DGBC) zette Ruben Zonnevijlle zijn handtekening. “We houden ons als organisatie alweer ruim vijftien jaar bezig met het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de bebouwde omgeving. Ik zie overlap met Cirkelstad als het gaat om circulariteit. Zeker in het stadium waar wij ons nu bevinden, is het goed als we elkaar waar nodig kunnen versterken.”

Rutger Büch is blij met de nieuwe vriendschappen. “Cirkelstad is een coöperatie en iedereen die ons doel, steden zonder afval en zonder uitval, ondersteunt is meer dan welkom om zich bij ons aan te sluiten. Uiteindelijk hebben we allemaal wat aan elkaar.”

< We zijn een netwerk van netwerkorganisaties’ | Van terrein met MAAKers naar bruisende circulaire en innovatieve community >