Van terrein met MAAKers naar bruisende circulaire en innovatieve community

Ongeveer twee jaar geleden kwamen Cirkelstad partners MAAK Haarlem BV, Juan Nibbelink van enz-remake en ik tot de conclusie dat er veel meer circulaire waarden en mooie kansen lagen bij MAAK Haarlem dan er op dat moment merkbaar en zichtbaar waren. Op het MAAK Haarlem terrein waren en zijn op dit moment 37 circulaire en innovatieve bedrijven en organisaties actief.

Uiteraard was er in de jaren ervoor al een basis gelegd, maar om de potentie van deze plek voor en samen met deze bedrijven daadwerkelijk door te ontwikkelen, was een flink verandertraject nodig en dat zijn we met elkaar aangegaan. Nu kunnen we tevreden constateren dat de MAAKers Community begint te bruisen.

Hoe zijn we tot dit punt gekomen?

 • Er is samen met MAAKers van het terrein een nieuw toekomstbeeld geschetst met vier bijbehorende uitgangspunten of drijfveren. Dit geeft richting binnen de community en in de relaties met de partners daarbuiten. En het biedt concrete kansen om elkaar gezamenlijk scherp te houden en uit te dagen een extra stap in de goede richting te maken.
 • Alle MAAKers op het terrein en een aantal MAAKers van daarbuiten zijn uitgebreid geïnterviewd over de bestaande kracht van het MAAK Haarlem en over wensen en kansen op het creëren van meerwaarde voor en met hen.
 • Interne en externe MAAKers hebben deze oogst geanalyseerd en gewogen en geplot op mogelijke impact en urgentie.
 • Verschillende werkgroepen bestaande uit MAAKers van het terrein en van daarbuiten en met deelname van MAAK Haarlem hebben ieder hun deel van deze oogst opgepakt en zijn aan de slag gegaan.
 • We zoeken samen, testen uit, leren, sturen bij en vieren wat er geleerd en bereikt wordt.

Waaraan kunnen we zien dat de MAAKers Community begint te bruisen?

 • Tijdens de eindejaarsbijeenkomst in december 2022 hebben de werkgroepen gezamenlijk teruggeblikt en vooruitgeblikt op hun werkzaamheden en activiteiten. Er waren waardevolle concrete resultaten te vieren en er bleek veel animo en vertrouwen om hierop door te bouwen in 2023.
 • Er is een groeiende belangstelling van ‘externe’ MAAKers, van relevante opleidingen in de regio en andere potentiële partners van de community.
 • Ongeveer de helft van de MAAKers die op het terrein gehuisvest zijn, draagt in meer of mindere mate actief bij aan een of meer werkgroepen.
 • De MAAKers bepalen gezamenlijk en in overleg de handleiding, de spelregels voor dagelijks gebruik van het terrein en lossen met elkaar nieuwe uitdagingen op.
 • Op en buiten het terrein wordt het duidelijker wie wat doet, kan en te bieden heeft. Daardoor ontstaan meer samenwerkingen en uitwisselingen.
 • De deelname aan bijeenkomsten en evenementen op het MAAK terrein is gegroeid. Hoogtepunt in 2022 was het Taste-The-Future event.
 • Cirkelstad Haarlem Kennemerland Spinner Brigitte Kool heeft de werkgroep Programmering versterkt met onder meer als gevolg dat MAAK Haarlem tijdens de week van de Circulaire Economie de HUB is in de regio voor alle relevante activiteiten.

Er liggen nog veel meer kansen en ambities om toe te werken naar een MAAKers community zonder afval en zonder uitval, waar meervoudige waarden worden gecreëerd, en die bruist en innoveert en het kloppend hart vormt van het C-District. Het fundament is gelegd. We zullen hierover de komende jaren meer vernemen. Als je als MAAKer meer wilt weten over deze Community, neem contact op Cirkelstad partner MAAK Haarlem.

Mijn rol in dit proces is geweest om het toekomstbeeld en de uitgangspunten of drijfveren helder te krijgen, een passende vorm en toon met elkaar voor dit verandertraject te ontwikkelen en dit proces dus ook in gang te zetten en bij te sturen waar wenselijk.

Wil jij ook toewerken naar circulair en volhoudbaar samenwerken en naar meervoudige waarde creatie? Neem contact op met Liesbet Hanekroot op

Liesbet Hanekroot

Spinner in Haarlem Kennemerland

Juan Nibbelink

Spinner in Haarlem Kennemerland

Brigitte Kool

Spinner Cirkelstad Haarlem Kennemerland, Cirkelstad Sociaal


06 124 021 74

< Cirkelstad heeft er weer vier vrienden bij | Van gedateerd afvalbrengstation naar modern Ecopark >