Cirkelstad ondertekent manifest Gideon en DGBC

Om een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050 te verwezenlijken, moeten we versnellen. Cirkelstad laat met koplopers zien wat er kan om het peloton te inspireren en sneller aan te laten sluiten met Het Nieuwe Normaal. De 3 punten uit het manifest van Gideon en DGBC zijn van groot belang om het peloton mee te krijgen! Daarom ondertekenen wij het manifest. Graag lichten we per punt uit het manifest toe waarom.

Introduceer een MPG-2

Het bouwen van gebouwen en infrastructuur zorgt voor milieu-impact. Deze milieu-impact wordt uitgedrukt in de MPG – Milieu Prestatie Gebouw – (B&U) en MKI – Milieu Kosten Indicator -(GWW). De MPG is het enige wettelijke instrument om vanuit de bouw te sturen op duurzaamheidsprestaties. De MPG bestaat uit 4 modules. Doordat je nu je MPG kunt verlagen door een ander ‘eindelevensscenario’ te kiezen, hoef je als bouwer niets te veranderen aan je huidige bouwpraktijk. Je kan dus net zoveel milieu-impact blijven genereren als je al deed.

Cirkelstad wil juist dat er nu minder wordt uitgestoten en minder materiaal wordt gebruikt. Dat kan door deze MPG 2, die alleen de uitstoot van de bouw tot realisatie meeneemt. Dat is wat ons betreft de beste manier om snel de bouw te veranderen, koplopers te belonen en het peloton versneld innovaties over te laten nemen. Deze MPG 2 is wat ons betreft dus een veel betere indicator voor Het Nieuwe Normaal, dan de MPG zoals we hem nu hanteren.

Bepaal een carbon budget voor de bouw

De bouw heeft een duidelijke koers en ambitie nodig. Een projectleider wil weten waar hij of zij aan toe is. Wanneer het duidelijk is welke emissieruimte de bouw heeft wordt in elk geval duidelijk dat we veel minder CO2 uit moeten gaan stoten dan we nu doen en dat conventioneel bouwen echt snel tot het verleden moeten gaan behoren. Wederom perfecte munitie voor onze koplopers, die de bewijslast aan het peloton leveren dat het mogelijk is. Emissieloos bouwen en bouwen met biobased materialen krijgt dan een enorme vlucht, omdat we dan niet alleen CO2 uitstoot voorkomen, maar het ook opslaan. Zodat we binnen het budget blijven. Wat ons betreft een fantastische manier om de bouw de grootste aanjager van een CO2-neutrale maatschappij te maken.

Verbeter het milieuprestatiestelsel

De milieukosten van een gebouw (uitgedrukt in de Milieuprestatie Gebouw, MPG) geven de milieu-impact van de materialen in een gebouw aan. De basis hiervoor is de Europese norm EN-15804, de nationale Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en de Nationale Milieudatabase. We zijn het eens met Gideon dat het huidige stelsel een goede basis is, maar zeker nog doorontwikkeling noodzakelijk is. Zo zien we zeker verbeterpunten in het opnemen van circulariteit in de MPG. Het Nieuwe Normaal 0.3 is hier een voorbeeld van.

Ook is het cruciaal om snel de database (NMD) te actualiseren zodat installaties en biobased bouwproducten goed vermeld staan. Nieuwe zonnepanelen drukken bijvoorbeeld veel minder op de MPG dan die van 20 jaar geleden. Cruciaal dus om met de goede getallen te werken als je ook tijdens gebruik van het gebouw geen CO2 uit wilt stoten. Aanvullend is het belangrijk dat nieuwe producten sneller en goedkoper in de database terecht komen. De NPC is daar een goed voorbeeld van.

Lees en teken het manifest

< Circulair BZK in zicht 2022 – Over groen doen makkelijker maken | Column: Remonteren van gevelelementen >