Cursus Kruislaaghout voorziet in een lacune

Afgelopen november vond alweer de derde editie van de vierdaagse cursus Kruislaaghout plaats. In 2022 staan weer twee cursusgangen gepland. De eerste drie aanmeldingen zijn al binnen. Het geeft aan dat de cursus bijzonder goed beantwoordt aan de verwachtingen.

Nu de leefsituatie op aarde steeds nijpender wordt, beginnen mensen de problemen van grondstoffenuitputting, wereldwijde vervuiling en grootschalige goederenverkwisting eíndelijk serieus te nemen. Ze worden wakker, en zinnen op mogelijkheden om het tij te keren. Ook de bouw kan hierin een voorname rol spelen. Zij neemt niet alleen 50% van het grondstoffengebruik voor haar rekening, maar zorgt ook voor 11% van het bouwafval. En zij stoot wereldwijd 40% van de CO2 uit.

De vervuiler baalt

En de vervuiler baalt, zo blijkt. Want een belangrijke ontwikkeling is de transitie naar een hoger aandeel van houtbouw in de bouw. Om dit proces verder te versnellen, trappen allerlei instanties het gaspedaal diep in. Zo stelt de Metropoolregio Amsterdam als norm dat vanaf 2025 20% houtbouw moet worden gepleegd. En dat percentage moet daarna flink doorstijgen. En de regio Arnhem-Nijmegen kiest voor 25% circulaire bouw (2030: 50%; 2050 100%).
Met hout is niet alleen functioneel en esthetisch te construeren, maar ook levert het een grote bijdrage aan de CO2-opslag. Andere voordelen zijn: anti-klimaatopwarming, duurzame herkomst, oneindige beschikbaarheid, prefabricage, flexibiliteit, herbruikbaarheid, losmaakbaarheid, beter binnenklimaat, bevordering gezondheid enzovoorts.

Kruislaaghout: hét bouwmateriaal voor de 21ste eeuw

Kruislaaghout (KLH) – enorme platen van kruiselings gelijmde lamellen – geldt in dit kader als hét bouwmateriaal voor de 21ste eeuw. Daarom voorziet de 4-daagse cursus Kruislaaghout in een duidelijke lacune van ontbrekende houtkennis. Bouwen met hout stelt namelijk geheel eigen eisen. Het cursusprogramma kent vele onderwerpen: geschiedenis, houtsoorten/-producten, technische eigenschappen, geluid, brand, verbindingstechnieken, bouwsystemen, lca’s e.d. De cursus wordt georganiseerd door Evan Buytendijk (Ingenieursbureau Evan Buytendijk) en Hans de Groot (Taalkwadratuur). Beiden zijn prominente deskundigen in het houtvak.

Twee theorie-, twee praktijkdagen

Er zijn twee theoriedagen (Hotel Jakarta Amsterdam) en twee praktijkdagen (KLH-fabriek van Derix in Duitsland c.q. excursies langs vijf projecten in Amsterdam). Eén excursie betreft Circl waarin Drents lariks is verwerkt. Oók inlands hout komt van pas in het nieuwe houtbouwen! Docenten zijn houtconstructeurs, architecten, houtbouwers en de organisatoren zelf. Deelnemers zijn architecten, constructeurs, aannemers, houtbouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties e.d.

Nieuwe cursussen 2022

Voor 2022 staan twee nieuwe cursussen gepland; bij grote belangstelling worden dat er weer drie, of vier.

Data:

1. Donderdagen 17, 24, 31 maart, 7 april 2022.

2. Donderdagen 22, 29 september, 6, 13 oktober 2022.

Zie het volledige programma en alle overige informatie op www.cursusklh.nl. Hier staat ook het inschrijfformulier. Architecten en constructeurs kunnen punten behalen bij hun respectieve instellingen BNA en het Constructeursregister.

Voor meer informatie: neem contact op met Hans de Groot, Taalkwadratuur Amsterdam door te mailen naar

< Tentoonstelling ‘Van Container naar Circulariteit’ | Zoeterpark: de nieuwe stadswijk van Zoetermeer >