Zoeterpark: de nieuwe stadswijk van Zoetermeer

De entree is de nieuwe stadswijk van Zoetermeer. De huidige kantoorlocatie wordt getransformeerd tot een hoogwaardig stuk stad, als eyecatcher bij het binnenkomen van de stad. Urban Climate Architects ontwerpt hier 3 stedelijke blokken in een groene parkachtige setting waar 1150 woningen gerealiseerd worden en bijbehorende voorzieningen zoals winkels, parkeervoorzieningen en zorgfuncties .

Hier woon, werk, beweeg en ontspan je in het groen. Dit is een belangrijke kwaliteit waarmee de ontwikkeling zich van andere stedelijke gebieden onderscheidt.

De verschillende bouwblokken worden verbonden door een publieke route die de verschillende binnenparken met elkaar en de publieke ruimte verbind. Hierdoor ontstaat verblijfsruimte op verschillende niveaus.

De woningen zijn duurzaam en gezond vormgegeven en hebben elk hun eigen buitenruimte. Ook is er aandacht voor het toepassen van massief houten constructies in het plan.

Kennismaken

Op zaterdag 9 oktober konden de inwoners van Zoetermeer en andere geïnteresseerden voor het eerst kennis maken met de plannen voor de nieuwe wijk. In het informatiecentrum aan de Boerhavelaan waren Gemeente en ontwikkelaars vertegenwoordigd en werd met de feestelijke onthulling van de maquette van het gebied (ook vervaardigd door Urban Climate Architects) een eerste kijk in de nieuwe ontwikkeling gegeven.

Dit jaar wordt het bestemmingsplan voor het hele gebied door de Gemeente uitgewerkt en vastgesteld. Parallel werkt Urban Climate Architects aan de uitwerking van de bouwblokken.

De woningen richten zich op de middenhuur en hogere huursectoren en sluiten aan bij de vraag in Zoetermeer. Het eerste bouwblok wordt ontworpen in een houten constructie van 19 bouwlagen met een betonnen kern en een betonnen begane grond waar de parkeergarage en voorzieningen zoals een supermarkt, zorgcentrum en andere wijkgerichte voorzieningen komen. Rond de kern worden de vloeren, kolommen en balken volledig in een CLT/GLT constructie uitgevoerd waardoor het gebouw niet alleen een CO2 opnemende constructie krijgt, maar ook met houten zichtwerk in de woningen bijdraagt aan een gezonde woning.

Naast de biobased constructie en de focus op een groene en gezonde leefomgeving wordt er ook gekeken naar de circulaire mogelijkheden van het bestaande. Hier wordt een oogstkaart gemaakt, waarbij ook gekeken wordt wat er in het gebied hergebruikt kan worden.

De realisatie staat gepland voor 2023.

Project: Entree Zoetermeer, blok A

Opdrachtgever: Veldboom Vastgoed BV

Omvang: 30.000m2 BVO, 336 woningen i.c.m. publieke plint en parkeervoorziening

Planning: 2020-2023

Meer informatie

Home – Entree (entreezoetermeer.nl)

www.ucarchitects.com

www.veldboomvastgoed.nl

< Cursus Kruislaaghout voorziet in een lacune | Van oud bedrijventerrein naar toonaangevend vestigingsgebied >