Tentoonstelling ‘Van Container naar Circulariteit’

Kijk in je eigen straat, dan zul je vrijwel zeker meerdere bouwcontainers zien staan die uitpuilen van velerlei bouwmaterialen die gesloopt zijn en weggegooid worden of die over zijn van de (op)bouwwerkzaamheden: van bakstenen tot houten kozijnen en van vloerdelen tot toiletpotten en isolatiematerialen. Maar wat ligt daar eigenlijk? Is dat wel afval? Op de tentoonstelling ‘Van Container naar Circulariteit’ laten we zien wat de ‘waarde’ is van weggegooid bouwmateriaal. We tonen waar het van gemaakt is, waar het voor wordt gebruikt (toepassing) en ook wat de milieubelasting of impact op de biodiversiteit ervan is en of de materialen niet schadelijk zijn voor je gezondheid of voor mensen in de keten.

Aan de hand van een aantal materialen als beton, baksteen en isolatiematerialen uit de container laten we zien welke alternatieve materialen er nu te koop zijn of ontwikkeld worden die bijvoorbeeld minder schadelijk voor milieu en gezondheid zijn. Een veelbelovend voorbeeld is de toepassing van Mycelium. Ook exposeren we inspirerende voorbeelden van concrete toepassingen bij bestaande gebouwen. We hopen hiermee dat we mensen helpen om, wanneer zij gaan (ver)bouwen, inzicht te geven in de verschillende aspecten waarmee je rekening kunt houden bij de uitwerking van oplossingen en de selectie van passende materialen en hoe je duurzaamheids- en circulariteitsaspecten in je keuzes en afwegingen kunt laten meewegen.

Van bouwafval naar bouwalternatief

Voor de expositie ‘Van Container naar Circulariteit’ zoomen we dus in op (de consumptie van) bouwmaterialen en op bouwafval. Eén van de uitgangspunten hierbij is om ons in principe te beperken tot het ‘bouwafval’ dat doorgaans in containers is te vinden wanneer (nieuwe) bewoners van woningen gaan (ver)bouwen en keukens, wanden en ander zaken slopen. Op deze wijze kunnen we duidelijk maken wat de levenscyclus is van bepaalde materialen en komen begrippen als ontwerp, hergebruik, ‘downscalen’, upgraden, vermijden van afval, functiebehoud, repareren, uit elkaar kunnen halen en circulariteit aan bod. Daarbij tonen we welke duurzame en circulaire alternatieven nu voorhanden zijn – ook wat betreft gezondheid en sociale aspecten en waar deze te verkrijgen zijn. Denk aan houtbouw in plaat van beton of aan vlaswol in plaats van steenwol. Bepaalde aspecten die bij de afweging voor de aanschaf van materialen een rol spelen zullen voor de één zwaarder kunnen wegen dan voor de ander. Zo kan bijvoorbeeld naast de prijs, het aspect ‘gezondheid bij het gebruik in huis’ (geen giftige stoffen) zwaarder kunnen wegen dan bijvoorbeeld het energieverbruik dat tijdens het vervoer van het betreffende materiaal nodig is.

Hoewel we zeker wel een aantal ‘NO-GO’s’ hebben moeten vaststellen in onze afweging van toepassing van een aantal materialen hebben we toch getracht er een tentoonstelling van te maken zonder een ‘wijzend vingertje’ en daar lijken we in te zijn geslaagd. Voor het maken van de afwegingen hebben we onder meer gebruik gemaakt van ‘The Natural Step’, een methode die niet al te complex is, maar je ook doen realiseren dat het zelden simpele afwegingen zijn . Ook hebben we kunnen vaststellen dat keurmerken vaak maar een deel van het verhaal vertellen en soms, voor ons, belangrijke criteria zelfs helemaal buiten beschouwing laten.

In Haarlem staat een huis

De expositie ‘Van Container naar Circulariteit’ is de derde expositie die het ABC Architectuurcentrum Haarlem organiseert in het kader van het project In Haarlem Staat een Huis (IHSEH). Hierbij gaan we in op aspecten die te maken hebben met wat wordt aangeduid als de ‘transitie naar duurzaamheid’. Dit is de maatschappelijk breed gedragen doelstelling waarbij het beslag op natuurlijke hulpbronnen (zoals energie, water en grondstoffen) op korte termijn zó wordt omgevormd dat het gebruik ervan geen nadelige gevolgen heeft voor ons en voor toekomstige generaties.

Rondreizende tentoonstelling

‘Van Container naar Circulariteit’ is een dynamische tentoonstelling en behoeft voortdurend aanvulling en herbeschouwing en dus actualisering. Momenteel is de tentoonstelling, in aangepaste vorm, te zien in de Kweekstraat in de Haarlemmer Kweektuin tot begin 2022 en kan daarna een nieuwe plek krijgen in enige vorm. We dagen jou en je bedrijf uit om die plek te zijn.

Meer informatie

Contact: Juan Nibbelink () of Liesbet Hanekroot (). De tentoonstelling staat in de Kweekstraat van het Kweekcafe. https://kweekcafe.nl/werkplek-plek/ op de www.haarlemmerkweektuin.nl

< Heeft goederenvervoer in de stad via het water kans van slagen? | Cursus Kruislaaghout voorziet in een lacune >