DuSpot zoekt circulaire ketenpartners in de Stedendriehoek!

In een circulaire (bouw)economie worden producten steeds opnieuw gebruikt. En om de transitie naar een circulaire werkwijze te realiseren, is samenwerken essentieel. Onderhoud en reparatie is het eerste uitgangspunt. Is dat niet meer mogelijk, dan wordt het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van producten, materialen en grondstoffen het volgende doel. Op dat moment zijn de samenwerkingen tussen verschillende schakels in de keten van groot belang. Een van de redenen waarom Duspot partner is van Cirkelstad Deventer-Apeldoorn.

Als het gaat om de samenwerking van verschillende partijen aan circulaire activiteiten, hebben we het vaak over een circulaire ketensamenwerking. Deze heeft als doel om gezamenlijk activiteiten uit te voeren, met als doel om minder verbruik van (nieuwe) grondstoffen te realiseren en afvalstromen te verkleinen. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Met die gedachte bundelt DuSpot de verschillende schakels in de circulaire (bouw)economie in product of branche georiënteerde ketensamenwerkingen. Binnen deze ketensamenwerkingen zet DuSpot in op een circulaire werkwijze, met hoogwaardig hergebruik als de nieuwe standaard.

Circulaire ketensamenwerking in de Stedendriehoek
Met de circulaire ketensamenwerkingen richt DuSpot zich op meerdere pijlers vanuit het raamwerk binnen Het Nieuwe Normaal (HNN). Met de ketensamenwerkingen wordt de hergebruikpotentie van (bouw)materialen vergroot en sturen we de betrokken partijen aan op het managen van de circulariteit en samenwerkingsdynamiek binnen de branche. Met de circulaire ketens versnelt DuSpot de circulaire (bouw)economie naar een Circulair Nederland in 2050.

In de regio Stedendriehoek is DuSpot voornemen om één of meerdere circulaire ketens op te tuigen. Deze gesprekken zijn we al aan het voeren en er ontstaan mooie ideeën op welke manier deze circulaire keten(s) vorm moeten gaan krijgen. Circulaire ketensamenwerkingen sluiten goed aan op de ambities en missie van de Regio Stedendriehoek. De Regio Stedendriehoek is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, namelijk Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen die samen komen tot gemeenschappelijke regelingen. Als organisatie zet de regio zich in voor kennis en verbinding. Een circulaire keten en onze onafhankelijke matchingstool DuSpot zijn middelen om kennis op het gebied van circulariteit inzichtelijk te maken en met elkaar te delen. Maar het verbinden van de (juiste) schakels is ook een kerneigenschap van onze circulaire ketensamenwerkingen.

Wil jij ook aansluiten bij één van de circulaire ketensamenwerkingen of ben je benieuwd naar de circulaire ontwikkelingen van DuSpot binnen de Stedendriehoek? Ga dan naar www.duspot.nl of neem contact op via .

< Pronex: one-stop-adviesshop in verduurzaming | Leefbare en duurzame wijken versnellen met elk® groep >