Leefbare en duurzame wijken versnellen met elk® groep

Recent heeft elk® groep zich als partner aangesloten bij Cirkelstad. Een logische stap als je doel is om de transitie van leefbare en duurzame wijken te versnellen door op zowel technisch als op sociaal vlak te innoveren. En dat lukt inmiddels erg goed: met zo’n 900 collega’s, verdeeld over 16 vestigingen in het land wordt er volop aan deze transitie gewerkt. Binnen elk® speelt innovatie een belangrijke rol en wordt er voortdurend gezocht naar manieren om de werkzaamheden duurzamer, sneller, beter en efficiënter uit te voeren. En in die zoektocht maakt elk – waar mogelijk – gebruik van circulaire mogelijkheden.

Samen met de ketenpartners, leveranciers en partners zet elk® steeds grotere stappengrotere stappen gemaakt op circulair gebied. Daarbij is de keten vaak afhankelijk van hun opdrachtgevers; de weg naar een circulaire toekomst is in die zin nog lang. Vaak kiezen opdrachtgevers ondanks aanwezige, duurzame alternatieven, toch voor zekerheid en traditionele producten..

Het goede gesprek voeren
Als onderhoudspartner ziet elk® het als hune taak om het goede gesprek hierover te voeren. René Olde Monnikhof, specialist innovatie en verduurzaming, vertelt: “Er heerst bij veel mensen nog aardig wat onzekerheid en onwetendheid. En dat is ook niet zo vreemd. Het is niet makkelijk om te bepalen wat nu de beste, meest duurzame of circulaire keuze is. De markt beweegt zo snel en technieken worden bijna dagelijks beter, goedkoper of makkelijker toepasbaar. Maak dan maar eens een goed onderbouwde keuze. elk® werkt intensief samen met een aantal partners die circulaire producten in de renovatiemarkt inzetten. Daarnaast werken we zelf actief aan circulaire innovaties. Zo hebben we badkamerwanden ontwikkeld die voor 99% bestaan uit gerecycled PET-materiaal.”

Producten die elk® niet zelf levert, zoekt de organisatie bij partners. Zo werkt elk® samen met Chainable, dat hoogwaardige circulaire keukens maakt en monteert. Die worden steeds vaker toegepast, net zoals de circulaire badkamerwanden. René: “Naast het feit dat we met deze producten een (bescheiden) bijdrage leveren aan een circulaire toekomst, leveren ze nog een groot voordeel op. Ze zijn namelijk eenvoudig en snel te monteren, waardoor we bewoners minder hinder bezorgen. Projecten verlopen daardoor soepeler, bewoners zijn blij en dus zijn onze opdrachtgevers ook blij. Iedereen wint!”

Duurzame ketens
René erkent dat er nog veel werk aan de winkel is, maar is wel hoopvol. “Er gebeuren ontzettend mooie dingen in de markt. En er komen steeds meer toepasbare alternatieven. Het is zaak dat die vaker bij elkaar gebracht worden, zodat volledig duurzame ketens ontstaan. Geen eilandjes meer, maar een brede, gedragen aanpak. Pas dan kunnen we binnen de branche écht meters maken. Om deze reden zijn we partner van Cirkelstad geworden. Om kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren.”

< DuSpot zoekt circulaire ketenpartners in de Stedendriehoek! | Aanbesteden met Het Nieuwe Normaal, een kwestie van doen >