Cirkelstad Community Regio Utrecht

THEMA: Convenant Toekomstbestendig Bouwen – In de praktijk

Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Locatie Hof van Cartesius

Centrale vraag tijdens de bijeenkomst:
Samen leren, samen bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving.
We gaan in gesprek met o.a. Gemeente Utrecht en Vastgoedontwikkelaar Heilijgers.

Het tekenen van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen was een eerste stap. Het toe gaan passen in de praktijk is een belangrijke tweede stap. Hoe zijn de eerste ervaringen en wat kunnen we van elkaar leren vanuit de verschillende perspectieven van de ondertekenaars.

We staan in de startblokken om ook de eerste projecten te gaan evalueren op basis van het Convenant. Met deze nulmeting kun jij gaan werken aan je verbeterpotentieel om te komen tot de gestelde ambitie van brons, zilver en goud. De Gemeente Utrecht deelt de ervaringen en gemaakte stappen na het ondertekenen. Vanuit het perspectief van een Vastgoedontwikkelaar neemt Heilijgers ons mee in hun ervaringen.

Samen leren
Hoe gaat het delen van ervaringen juist bijdragen aan slimmer, sneller en betaalbaardere woningen met een betere kwaliteit en minder faalkosten. Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het realiseren van de opgave van de Woondeal in de Provincie Utrecht?
Kortom: conceptueel, circulariteit, industrialisatie middels bouwstromen in de praktijk:

  • Volgens welke standaard kunnen we gaan bouwen?
  • Hoe gaan we integraal bouwen?
  • Hoe gaan we het samen realiseren?
  • Hoe houden we het ook betaalbaar?

Schrijf je hier in.

Programma
09:30 uur – Inloop
10:00 uur – Welkom
10:05 uur – Presentatie Circulariteit in de praktijk, wat is voor u de winst?
door Wytze Kuijper | Cirkelstad Spinner Regio Utrecht
10:30 uur – Wat hebben we geleerd de afgelopen tijd over circulair bouwen?
11.00 uur – Inleiding Convenant in de praktijk
door Johan Boterenbrood – Gem. Utrecht en Pim Schipper – Heilijgers
11:30 uur – Dialoog
11:55 uur – Afsluiting

Inspiratie:
Woningbouw in hout | Handboek voor corporaties
Woningbouwconcepten en hun prestaties

We kijken uit naar jullie komst mede namens Johan en Pim.

Groet

Wytze Kuijper

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers, Cirkelstad Externe podia


06 229 685 68

< Cirkelstad Zuid-Holland: Biobased isoleren. Hoe dan? | Eind mei gaat Cirkelstad internationaal >