Eind mei gaat Cirkelstad internationaal

Met de nieuwe Cirkelstad Community Internationaal maken we eind mei deel uit van de economische missie Klimaattechnologie naar België. Onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW), vindt er een 3-daagse missie plaats om marktkansen te onderzoeken en te netwerken met mogelijke zakenpartners of opdrachtgevers. Ons buurland België legt veel nadruk op duurzaamheid, innovatie en energietransitie.

Voor deze handelsmissie zijn we voor een grote opdrachtgever in België op zoek naar leveranciers/bedrijven van biobased en andere circulaire materialen voor duurzame bouw:

● Biobased isolatiemateriaal;
● (Biobased) lijmen die geen verstoring vormen voor het hoofdmateriaal waarop ze worden toegepast;
● Groendaken;
● Prefab bouwmaterialen, zoals wanden, die een minimale milieu-impact hebben en die recyclebaar zijn op een hoog niveau;
● Materialen die worden gebruikt om gebouwen luchtdicht te maken en die vervaardigd zijn uit biobased grondstoffen, zoals biobased PUR of zwelbanden, of andere geschikte alternatieven.

Tijdens de bedrijfsbezoeken zullen we de bedrijven/leveranciers in contact brengen met deze opdrachtgever.

Climate Tech Forum
Gedurende deze 3-daagse missie vindt ook het Climate Tech Forum plaats. Het nieuwe whitepaper Volantis, Copper8 en Cirkelstad staat op 29 en 30 mei centraal tijdens de sessie ‘hoe gaan de groene spelregels uit Europa de bouwsector veranderen’. Europees zijn er verschillende raamwerken en methodieken in ontwikkeling, zoals Level(s), EU Taxonomie en CSRD. In het whitepaper laten we je zien waar de samenhang zit, welke verschillen er zijn en hoe partijen in de bouwsector deze in kunnen zetten. Je leest het whitepaper hier.

< Cirkelstad Community Regio Utrecht | Bijeenkomst #2 Cirkelstad Community MRA | Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en Het Nieuwe Normaal >