Cirkelstad Community Amersfoort

THEMA: Bouwstromen

Tijd: 09:30 – 11:30 uur
Locatie Parkhuis in Amersfoort

Centrale vraag tijdens de bijeenkomst:
Voortbouwen op de ervaringen van Bouwstromen

De komende jaren staan we voor uitdagende en urgente opgave. Onze grootste uitdaging blijft het halen van de woningbouw aantallen. De discussies en regelgeving rondom stikstof en netcongestie maken dit extra uitdagend. Maar ook de omgevingswet en integrale duurzaamheid kent zijn actuele thema’s met betrekking tot o.a. de energietransitie, materialentransitie en klimaatadaptiviteit.

#Bouwen binnen de planetaire grenzen voor iedereen

Gaat iedereen dit voor zichzelf oplossen?
Of gaat samenwerken juist bijdragen aan slimmer, sneller en betaalbaardere woningen met een betere kwaliteit en minder faalkosten.

Verkenning Bouwstromen
Hoe kunnen stabiele bouwstromen een bijdrage leveren aan het realiseren van de opgave van de Woondeal in Regio Amersfoort?
Kortom: conceptueel, circulariteit, industrialisatie middels bouwstromen in de praktijk:

  • Volgens welke standaard kunnen we gaan bouwen?
  • Hoe gaan we sneller bouwen?
  • Hoe gaan we het samen realiseren?
  • Hoe houden we het ook betaalbaar?

We gaan het gesprek aan met de gemeenten, woningbouwcorporaties en bouwers en ontwikkelaars uit de Regio Amersfoort.

Schrijf je hier in.

Programma
09:00 uur – Inloop
09:30 uur – Welkom
09:35 uur – Presentatie Circulariteit in de praktijk, wat is voor u de winst?
door Wytze Kuijper | Cirkelstad Spinner Regio Amersfoort
10:00 uur – Dialoog
10:30 uur – Presentatie Bouwstromen in de praktijk
door Jasper Ponte, projectleider en aanbestedingsspecialist van 6 Bouwstromen | Brink
11:00 uur – Vragenronde
11.25 uur – Afsluiting

Inspiratie voorbeeld:
Sinds 2019 werken 13 woningcorporaties werkzaam in de Metropoolregio Eindhoven en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven samen aan nieuwe sociale huurwoningen. De aanbesteding WoonST 2.0 grondgebonden woningen en de aanbesteding WoonST 2.0 gestapeldeindhoven integraal bouwteame woningen zijn inmiddels van start gegaan. Tevens lopen gelijke initiatieven in Limburg, Twente, Rotterdam en Haaglanden

De Bouwstromen – hoe ver zijn we? | Aedes

We kijken uit naar jullie komst.

Groet namens

Wytze Kuijper

< Bijeenkomst #2 Cirkelstad Community MRA | Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en Het Nieuwe Normaal | Bijeenkomst #1 Community Biobased: Startsessie met lezing rapport Hoog Hout haalbaar >