Houtbouw in de praktijk

Communitybijeenkomst – Cirkelstad Arnhem
Thema: Houtbouw in de praktijk
Datum: 27 mei 2024 | 10:00 – 12:00 uur
Locatie: Treetek Arnhem

Hout- en biobased bouwen wint aan belangstelling als oplossingsrichting voor tal van maatschappelijke vraagstukken. Wat zijn de kansen voor duurzame nieuwbouw door slimme houtbouw?

Wil je erbij zijn? Schrijf je hier in.

Houtbouw in de praktijk
Kansrijk vanwege, gewicht, CO2-opslag, snelle bouwtijd, stikstofreductie en het modulaire, circulaire karakter. Biedt het ook kansen voor betaalbare woningbouw? Wat zijn de opschaalkansen van houtbouw? En hoe zit het met de haalbare businesscase? Zijn er juridische en technische aspecten? Kortom, waar liggen uw kansen en aandachtspunten?

Ben je erbij?
Er zijn vast nog veel meer vragen. We heten je dan ook van harte welkom bij Treetek op 27 mei 2024 waar Bob Elzen jullie meeneemt in de praktijk van Houtbouw en we graag in dialoog gaan met jullie.

Programma
09:30 uur – Inloop en netwerken
10:00 uur – Start Cirkelstad CoP Arnhem – Update uit Nederland en de regio
Wat hebben we geleerd de afgelopen periode?
10:45 uur – Korte pauze
10:50 uur – Start presentatie Treetek – Houtbouw in de praktijk
11:25 uur – Dialoog
11:55 uur – Afronding
12:00 uur – Einde bijeenkomst

Schrijf je hier in.

Alvast ter inspiratie:
Handboek ‘Woningbouw in hout’ helpt corporaties duurzamer en biobased bouwen (rvo.nl)
Biobased hoogbouw publicatie: ‘Hoog Hout Haalbaar’ – HvA
Vuistregels voor houtbouw

< Excursie naar Leeuwesteyn | Sturen met de MPO – Milieu Prestatie Onderhoud! >