Sturen met de MPO – Milieu Prestatie Onderhoud!

Communitybijeenkomst – Cirkelstad Utrecht e.o.
Sturen met de MPO – Milieu Prestatie Onderhoud!
Datum: 17 juni 2024
Locatie: W/E Adviseurs | Utrecht

De MPG is de indicator waarmee je de milieu-impact van materialen van een gebouw over de hele levensduur inzichtelijk maakt. We weten inmiddels dat de leercurve stijl is met betrekking tot rekenmethodiek en toepasbaarheid. De ambitie vanuit Min. BZK om de MPG te verbreden en aan te scherpen heeft geleid tot de eerste verkenning, met betrekking tot verbreden, en wel met de MPO – Milieu Prestatie Onderhoud.

Wil je erbij zijn? Schrijf je hier in.

De MPG is de indicator waarmee je de milieu-impact van materialen van een gebouw over de hele levensduur inzichtelijk maakt. We weten inmiddels dat de leercurve stijl is met betrekking tot rekenmethodiek en toepasbaarheid. De ambitie vanuit Min. BZK om de MPG te verbreden en aan te scherpen heeft geleid tot de eerste verkenning, met betrekking tot verbreden, en wel met de MPO – Milieu Prestatie Onderhoud.

Verduurzamingsopgave en onderhoud bestaande bouw
De verduurzamings- en onderhoudsopgave is nog vele malen groter dan de nieuwbouwopgave. Het belang om hier samen duidelijke (wettelijke) afspraken over maken lijkt dan ook logisch – Hoe omgaan met de economisch-, ecologisch- en sociaal waardebehoud! Laat je nu vast informeren over de MPO zo maken we samen meer impact!

Wat jij wil weten over de MPO?

 • Wat is de MPO?
 • Is het toepasbaar voor renovatie, transformatie en onderhoud?
 • Wanneer wordt het wettelijk verplicht?
 • Hoe kan ik mij hierop gaan voorbereiden?
 • Hoe kan ik mij hierop gaan voorbereiden?
 • Wat zijn de gevolgen voor producenten, adviseurs, en installateurs?
 • Wat is de samenhang tussen de Wet Kwaliteitsborging en de MPO?
 • Is de UPV van toepassing bij de MPO?
 • Welke lessen van de MPG nemen we mee in de ontwikkeling van de MPO?
 • Omvat de MPO zowel de energie- als de materiaaltransitie?
 • Kunnen we de MPO ook harmoniseren met Het Nieuwe Normaal?
 • Is er een verband tussen de MPO en de NMD?
 • Hoe gaan we samenwerken in de keten met de MPO?

Ben je erbij?
Er zijn vast nog veel meer vragen. Schrijf je hier in en leg je vragen alvast aan ons voor. We heten je graag van harte welkom bij W/E Adviseurs op 17 juni waar Geurt Donze en Elianne Niyongabo jullie helemaal gaan bijpraten en waar we graag met jullie in dialoog gaan.

Programma
09:30 uur – Inloop en netwerken
10:00 uur – Start Communitybijeenkomst Cirkelstad Utrecht – Update uit Nederland en de regio
Wat hebben we geleerd de afgelopen periode?
10:45 uur – Korte pauze
10:50 uur – Start presentatie W/E Adviseurs | De MPO wat kan ik ermee?
11:25 uur – Dialoog
11:55 uur – Afronding
12:00 uur – Einde bijeenkomst

We zijn te gast in het prachtige monumentale pand waar W/E Adviseurs is gehuisvest. Een mooie symbiose tussen gebouw met een verleden en waarde en een huurder met een duidelijke kijk op de toekomst. Adres: Oude Gracht 106 in Utrecht.

Inspiratie
Sturen op lage MPG: kwestie van kiezen – Cirkelstad – Verslag Communitybijeenkomst Cirkelstad Zuid-Holland
Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG  – Cirkelstad – Cirkelstad

< Houtbouw in de praktijk | Training Het Nieuwe Normaal >