Training Het Nieuwe Normaal

Het Nieuwe Normaal (HNN) is de nieuwe, eenduidige taal om circulair te bouwen. Met HNN kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers afspraken maken over circulair bouwen en daar concreet invulling aan geven. Om opdrachtgevers en opdrachtnemers hierin mee te nemen, organiseren we op 10 oktober een trainingsdag over HNN.

Voor wie?
Deze training organiseren we voor Cirkelstad partners, partijen die het manifest HNN getekend hebben en de partijen uit het programma Samen Versnellen. Deelname is gratis.

Wanneer?
Donderdag 10 oktober

Zet ‘m alvast in je agenda! Meer informatie volgt.

< Sturen met de MPO – Milieu Prestatie Onderhoud! | VTW bijeenkomst: Betaalbaar Bouwen: Duurzame Samenwerking >