De Loskade

 • Gebied
 • Infra
 • Interieur
 • Techniek
 • Woningbouw
 • Financier
 • Ontwikkelaar/Bouwer
 • Opdrachtgever
 • Producent/Leverancier
 • Adviseur
 • Architectuur
 • Tekenaar

Van Wijnen

Aan De Loskade, op het voormalige Suikerfabriekterrein in Groningen, experimenteert Van Wijnen in de circulaire wijk van overmorgen. Samen met creatieve en vooruitstrevende partijen bouwen we aan een pop-up wijk gericht op duurzame innovaties in een experimentele omgeving. Zo anticiperen we op veranderende gebruikerswensen zoals compact, betaalbaar en zelfvoorzienend leven. Daarnaast experimenteren we met circulariteit in een aantal vormen, zowel op het gebied van (biobased) materialen als op verplaatsbaarheid.

Van Wijnen bouwt samen aan ruimte voor een beter leven. Dat doen we samen met klanten, bewoners, partners. We werken aan leefomgevingen, gebieden, wijken waar het beter leven is.

Bouwen heeft een enorme impact op de aarde. 17% van de drinkwaterconsumptie, 33% van de CO2 emissie, 30% van het afval en 45% van het wereldwijde grondstoffengebruik komt voor rekening van de bouw. Dit is de impact die de bouwwereld heeft op de aarde. En dat stelt ons voor uitdagingen.

We voelen ons verantwoordelijk voor onze kinderen en hoe we omgaan met de aarde. En willen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen. De Loskade is het resultaat van de stappen die Van Wijnen heeft gezet om toekomstbestendig te worden. Hoe gaan we zo verantwoordelijk mogelijk om met onze grondstoffen, mensen en tijd? Ons antwoord van vandaag, op de toekomstige schaarste aan grondstoffen is, dat we deze zo moeten inzetten dat een gebouw uiteindelijk niet gesloopt hoeft te worden waardoor waardevolle grondstoffen als afval eindigen.

Tijdens de realisatie van De Loskade hebben we flink ingezet op afvalreductie tijdens de bouw. Doel is om de footprint van alle Van Wijnen projecten vanaf 2025 tot een absoluut minimum te beperken.

De Loskade op het Suikerterrein in Groningen

We introduceren op De Loskade een compleet nieuwe lijn met circulaire woonproducten van Fijn Wonen. Deze eenheden zijn geheel remontabel. We huren de locatie op het Suikerterrein tot 2030. Dit betekent dat de complete wijk na de huurperiode volledig gedemonteerd wordt en elders opnieuw wordt opgebouwd. Ieder onderdeel van de woning kan onderdeel worden van een nieuw woningontwerp.

Bij de opbouw van De Loskade experimenteerden we met het assembleren van een Fijn woning die wind- en waterdicht is in 1 dag. Van de studio’s werden twee op 1 dag gerealiseerd. Door te switchen van bouwen naar assembleren kunnen we de woning re-monteren en is een woning losmaakbaar.

Succesfactoren

 • Samenwerking: door met alle partners samen te werken aan deze circulaire pop-up wijk van overmorgen inspireerden we elkaar en werd een nog beter resultaat bereikt.
 • Vooruitgang: we zijn altijd op zoek naar ‘the next step’. De ontwikkelingen stoppen nooit en we zien continu nieuwe en betere mogelijkheden.
 • Living Lab: door het daadwerkelijk bewonen van de wijk krijgen we gebruikers-feedback om direct verbeteringen aan te kunnen brengen.
 

Van Wijnen

Partner in alle cirkelsteden - Arnhem - Drechtsteden - Zwolle

Actuele contactgegevens van deze partner vind je in de cirkelstad academie