9 duurzaamheidsaspecten voor een veerkrachtige toekomst

  • Gebied
  • Adviseur/Ingenieur
  • Architect

MR. STIR architect + planner

Beeld: ROER College Schöndeln

Bij MR. STIR architect + planner zijn wij al vanaf het begin partner van Cirkelstad Eindhoven. Wij zijn ervan overtuigd, als ontwerpbureau voor stedenbouw en architectuur, dat wanneer iedereen zich inzet voor een veerkrachtige toekomst, we als bouwsector een grote impact kunnen hebben.

De zoektocht naar deze betere toekomst past perfect bij de manier hoe wij te werk gaan. We halen veel plezier en voldoening uit het creëren van mooie en enerverende ruimtes. Hierbij worden we gedreven in de zoektocht naar de juiste manier om het volledige potentieel van een locatie tot ontplooiing te brengen. Dit doen we door het maken van een combinatie van de juiste ingrediënten, om te komen tot de perfecte mix die beantwoordt aan de vraag van de klant. Om dit voor elkaar te krijgen durven we risico’s te nemen. We bekijken een opdracht vanuit verschillende hoeken en durven daarbij een andere aanpak te proberen. Op deze manier blijven we niet alleen onszelf continu verbeteren, maar vooral ook onze omgeving.

Dit geldt ook voor het onderzoek om te komen tot een veerkrachtige toekomst. Wij hebben met onszelf de afspraak gemaakt om op het gebied van duurzaamheid bij ieder nieuw project de lat hoger te leggen dan bij het vorige project. Hiermee geloven wij stapsgewijs verder te komen en doelen te stellen die voor onszelf en onze omgeving ook realistisch en haalbaar zijn. Aangezien wij een bureau zijn met een breed perspectief en dus werken aan projecten op verschillende schaalniveau’s en verschillende disciplines is het niet eenvoudig om te bepalen wanneer die lat ook daadwerkelijk hoger ligt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat we ook appels met appels kunnen vergelijken.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij onze projecten ingedeeld in verschillende categorieën, zijnde Stedenbouw, Woningbouw, Maatschappelijk, Villabouw, OWN (een duurzaam en circulair bouwconcept voor villabouw) en Retail. De toetsing gebeurt per categorie en op basis van 9 verschillende duurzaamheidsaspecten. De duurzaamheidsaspecten sluiten goed aan bij Het Nieuwe Normaal maar hebben een iets breder perspectief waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken naar ruimtelijke inpassing, woonkwaliteit en kwaliteit van de leefomgeving.

Beeld: Duurzaamheidsaspecten
Beeld: voorbeeld projectevaluatie

Met de duurzaamheidsaspecten (Modulair, Mobiliteit, Energie, Gemeenschap, Thuis, Innovatie, Omgeving, Water + Groen en Materialen) in ogenschouw wordt voor een project een afwegingsmatrix gemaakt. Hierbij zijn de parameters afhankelijk van de categorie waardoor een eerlijke en zo objectief mogelijke vergelijking gemaakt kan worden. Door deze manier van werken hoeft niet op ieder aspect een verbetering plaats te vinden zolang de totale balans maar gunstiger uitvalt.

Beeld: Afwegingsmatrix

Het meest lastige van deze opzet blijft het objectiveren van de informatie. De projectevaluatie van Het Nieuwe Normaal is daarbij een goede basis. Deze manier van werken geeft ons goede handvaten om ook daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen. Momenteel worden de eerste projectevaluaties voor projecten van ons toegepast. We zijn ontzettend benieuwd naar de resultaten en zien dit als een soort nulmeting voor ons. Met de resultaten kunnen we vervolgens aan de slag om onze eigen afwegingsmatrix te evalueren en te verbeteren.

 

MR. STIR architect + planner

Partner in Eindhoven

Actuele contactgegevens van deze partner vind je in de cirkelstad academie