Innovatieve technologie ‘voorspelt’ volle afvalcontainers

Amsterdam start een samenwerking met Sioux Technologies, Total Waste Systems en Appora/21south (STA) om afval op een ‘dynamische’ wijze in te zamelen.  Met technologie gericht op vulgraadsensoren, voertuigtelematica, voorspellingsfunctionaliteiten, navigatiesystemen én personeel- en voertuigplanning wordt de afvalinzameling in de stad steeds efficiënter uitgevoerd.

Andere manier van inzamelen

Met dynamisch inzamelen verandert de manier van afval inzamelen. In plaats van op vaste dagen dezelfde containers, worden containers nu pas opgehaald als ze (bijna) vol zijn. Dit vermindert onnodige rijbewegingen en stopmomenten in de wijk. Dit draagt bij aan het leefbaarheidsniveau in Amsterdam, want door kilometers en dieselverbruik te verminderen wordt uitstoot van schadelijke stoffen teruggedrongen. Chauffeurs, planners en teamleiders zijn actief betrokken geweest bij het ontwikkelen, testen en accepteren van het nieuwe systeem. Hierdoor is veel feedback teruggekomen met verzoeken om nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Ook is er veel aandacht voor gedegen training en opleiding van de chauffeurs.

Voorspellen volle containers

Containers in gebieden waar het afvalaanbod erg onstuimig is worden voorzien van vulgraadmeters die de actuele vulgraad van containers kunnen doorgeven. Analyse van deze data en gebruik van het meldingensysteem laat trends zien waardoor ophaalmomenten worden geoptimaliseerd door voorstellen voor aanpassing van ritplanning en inzet van voertuigen en personeel. Dit wordt mede ingezet om toekomstige routes te bepalen voor de ophaaldienst van grofvuil en bijplaatsingen van afval. Dat is een interessante uitdaging in een complexe en verdichtende stad als Amsterdam. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met veiligheid, door kwetsbare locaties zoals scholen en drukke weggedeelten op bepaalde tijden actief te vermijden.

Van test naar uitvoering

In de eerste helft van 2020 is met de technologie getest hoe de afvalinzameling met het dynamisch inzamelen eruit ziet. Dit is gedaan door middel van een praktijktest en een simulatietest. Beide testen verliepen erg positief. Zo hebben we bijvoorbeeld kunnen constateren hoe de afvalstromen van papier, glas en restafval eruit zien bij gekozen voertuiginzet, hoeveel kilometers daar tegenover staan én wat de totale kosten zullen zijn. Amsterdam voert de technologie gefaseerd en beheerst in door aanpassingen in de werkwijzen en (bedrijfs)processen. In oktober 2020 start in het eerste gebied in Amsterdam het dynamisch inzamelen en binnen 18 maanden wordt in de hele stad, voor alle afvalstromen, dynamisch ingezameld.

Innovatiepartnerschap 

In januari 2020 heeft de gemeente aan Sioux, Total Waste Systems en Appora/21south (STA) een Onderzoeks- en Ontwikkelopdracht verstrekt. De drie partners zorgen gezamenlijk voor een complete oplossing voor de inzameling van de gemeente Amsterdam. Sioux Technologies is een global technology partner die in dit project haar wiskundige competenties inzet om dit optimalisatievraagstuk op te pakken. Total Waste Systems is leverancier van vulgraadmeting van Enevo en Appora/21south integreert met 21QUBZ (een platform ontwikkeld op basis van Mendix) alle onderdelen tot één systeem voor de inzamelactiviteiten voor bedrijfs- en huishoudelijk afval.

< Alternatief verkiezingsprogramma. Jij aan tafel bij de talkshows? | Cirkelstad Leernetwerk Gemeenten en Provincies van start! >