Infra as a service in de praktijk gebracht met De Circulaire Weg

Circulair werken bij aanleg, beheer en sloop van wegen en andere infrastructuur, kan dat? Jazeker. Ook in de infrasector kunnen het verbruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2 fors omlaag. Een kwestie van ambitie, slim organiseren en de juiste financiële prikkels inbouwen. Hoe dat het beste gedaan kan worden, wordt onderzocht in “De Circulaire Weg”.  

Op de N279 in Noord-Brabant wordt een pilot uitgevoerd met Verlichting as a service

Van theorie naar praktijk  

Het partnerprogramma is een initiatief van bouwbedrijf Dura Vermeer. Karlijn Mol, manager duurzaamheid bij Dura Vermeer: ‘Om te ervaren of iets echt leidt tot circulariteit, moet je de praktijk in. Zodoende zijn wij op zoek gegaan naar partijen die hun nek uit durven te steken en samen met ons willen pionieren met as a service binnen infrastructuur’. 

De komende twee jaar werken de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel, de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Amsterdam (stadsdeel Zuidoost), TU Delft, ABN AMRO, de Nederlandse Waterschapsbank, Sweco en Dura Vermeer nauw samen.  

Concrete casussen 

Iedere publieke partij brengt een concrete casus in, waarbinnen onderzocht wordt welke veranderingen er nodig zijn in de contracten, financiering, risicoverdeling, organisatie en samenwerking. Het programma geeft antwoorden op vragen als: Wat moet er anders in de contracten, organisatie en samenwerking? Hoe zorgen we voor de juiste financiële prikkels? Hoe beprijzen we grondstoffen die “vastzitten” in een object?  

 ‘De doelen voor circulariteit bereiken we alleen wanneer we ook buiten onze bestaande kaders gaan denken. De samenwerking met Dura Vermeer draagt niet alleen bij aan een gemeenschappelijke taal en wederzijds begrip, maar leidt ook tot een kritische blik op de bestaande manier van werken. Niet alleen het resultaat, maar juist ook de weg ernaar toe levert ons genoeg stof tot anders denken en doen’, aldus Jan Spoelstra, programmamanager Wegen & Kanalen bij provincie Overijssel. 

Fatma Koşer Kaya, wethouder Amersfoort (Economie): ‘Amersfoort doet met hoge verwachtingen mee aan de pilot. De komende twee jaar worden enorm leerzaam. De ervaringen die we met elkaar opdoen, moeten leiden tot een lagere CO2-uitstoot en minder afval. Door hergebruik van materialen, verduurzamen we onze bouwprocessen. En het levert bovendien mogelijk ook financieel voordeel op.’ 

Wil je meer weten over het programma en op de hoogte blijven van de pilots? Ga dan naar www.decirculaireweg.nl 

Contactpersoon programma: Frederike Noppers (

Contactpersoon pers: Karen Huiskamp (

< Cirkelstad Drechtsteden: Alle ins & outs van een materialenpaspoort! | Optimal Scan GGW: Integrale scan voor duurzame en circulaire GWW >