MKB lezingen: de laatste 3 thema’s!

Bent u met uw bedrijf actief in het MKB en wilt u concreet weten op welke manier u handen en voeten kan geven aan circulair bouwen? Dan is dit zeker iets voor u! Tijdens de lezingen worden tools besproken die MKB ondernemers kunnen inzetten om een sprong richting circulariteit te maken (de MKB toolbox is hier te downloaden).

Elke week zullen een aantal sprekers op verschillende relevante thema’s beknopt uitleg geven over de praktische toepassing van de verschillende tools voor een MKB bedrijf, waarmee een eerste handreiking wordt geboden om actief met circulariteit aan de slag te gaan! De serie is een gezamenlijk initiatief van Cirkelstad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aanmelden is gratis.

Het grootste deel van de lezingen hebben we al achter de rug, maar we hebben nog drie inspirerende thema’s op de planning staan:

Business case / Value case – 27 mei

In deze lezing zal Maarten Rood zijn verhaal vertellen hoe hij tot een #circulair product in zijn bedrijf, GSF Glasgroep, is gekomen. Welke terughoudendheid hij in eerste instantie had, maar toch kansen zag. Hij vertelt over de stappen die hij heeft genomen om te komen tot nieuwe beglazing opgebouwd uit oude beglazing afkomstig van #renovatieprojecten. Onderdeel van de route die Maarten heeft gelopen is de Circo-training, gegeven door Bas Roelofs.

Demonteren en oogsten – 3 juni

Circulariteit heeft bij uitstek betrekking tot hergebruik van bestaande bouwmaterialen. Welke stappen moet u als MKB’er doorlopen om circulair te slopen en wie heeft u daarbij nodig? Tijdens deze lezing zal worden ingegaan op tools die het toegankelijk maken om aan de slag te gaan met materiaal ‘oogsten’. Maar ook wanneer u juist materiaal wil hergebruiken in een toekomstig bouwtraject biedt deze lezing uitkomst. Hierbij wordt onder meer de marktplaats voor materialen INSERT toegelicht door Peter Kreukniet en staan we stil bij de toepassing van de ‘Slim slopen tool’. 

Self-audit – 10 juni

Waar staat uw organisatie op dit moment en op welke manier komt de organisatie op de plek waar je wil zijn omtrent het thema circulariteit. Hoe kunt u hier handen en voeten aan geven? Tijdens deze lezing worden handreikingen geboden die bijdragen aan het beantwoorden van onder meer deze vragen. Hierbij is onder andere specifieke aandacht voor de toepassing van het OK-Model.

Meedoen?

De lezingen vinden plaats via Teams, om deel te nemen dien je je aan te melden (dit is gratis!). Aanmelden kan hier. Je kunt de vorige lezing terugkijken op de lezingen pagina.

Voor meer informatie over het programma Versnellen in het MKB kun je terecht op Cirkelstad.nl/mkb/

< Bewust kiezen voor een circulair product alternatief | ‘Succesvol matchen door anders denken’ >