Voor de lunch – lezingen

Cirkelstad heeft als doel om al onze partners van de nieuwste en beste kennis te voorzien. Die kennis maken we zo eenvoudig mogelijk toegankelijk via de academie. Daarnaast organiseren wij lezingen in de vorm van een serie, elk trimester staat een ander thema centraal. Met een of meerdere van onze partners tuigen we een interactief programma op van 10 weken waarin de state of the art kennis toegankelijk wordt gemaakt en we met Cirkelstad een stip op de circulaire horizon kunnen zetten. Zo maken we met elkaar duidelijk aan Nederland waar het wat ons betreft heen gaat de komende jaren en wat wij gaan doen om dat te bereiken.

De komende lezingenreeks heeft als thema ‘Samen Versnellen in het MKB’. Een gezamenlijk initiatief van Cirkelstad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit programma stelt ten doel de transitie naar een circulaire bouwsector vorm te geven, maar wel met een specifieke focus op het MKB. Het programma zal lopen vanaf medio februari tot en met september. Als onderdeel van dit programma wordt een tiental lezingen georganiseerd.

Lezingen series

Vorige lezing

Op 15 april vond de vierde sessie van de Versnellen in het MKB lezingen plaats: Circulaire Producten en Materiaalkeuze.

Wat maakt producten of materialen circulair en waar moet je op letten? Herbruikbaarheid? Losmaakbaarheid? Biobased? Een relevante en terugkerende vraag. Tijdens deze lezing wordt hier door verschillende sprekers op ingegaan. Eveneens worden handvatten en instrumenten meegegeven die u als MKB’er faciliteren bij het maken van product- en materiaalkeuzes.

met dank aan Wytze Kuijper en Remy Heijer

Meedoen?

Wil je op de hoogte blijven van de lezingen? Heb je een onderwerp dat echt behandeld moet worden? Heb je zelf een goed verhaal of wil je een spreker aandragen? Laat het weten via .

Aanmelden kan hier