Voor de lunch – lezingen

Cirkelstad heeft als doel om al onze partners van de nieuwste en beste kennis te voorzien. Die kennis maken we zo eenvoudig mogelijk toegankelijk via de academie. Daarnaast organiseren wij lezingen in de vorm van een serie, elk trimester staat een ander thema centraal. Met een of meerdere van onze partners tuigen we een interactief programma op van 10 weken waarin de state of the art kennis toegankelijk wordt gemaakt en we met Cirkelstad een stip op de circulaire horizon kunnen zetten. Zo maken we met elkaar duidelijk aan Nederland waar het wat ons betreft heen gaat de komende jaren en wat wij gaan doen om dat te bereiken.

De komende lezingenreeks heeft als thema ‘Samen Versnellen in het MKB’. Een gezamenlijk initiatief van Cirkelstad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit programma stelt ten doel de transitie naar een circulaire bouwsector vorm te geven, maar wel met een specifieke focus op het MKB. Het programma zal lopen vanaf medio februari tot en met september. Als onderdeel van dit programma wordt een tiental lezingen georganiseerd.

Lezingen series

Vorige lezing

Op 10 juni vond de laatste sessie van de Versnellen in het MKB lezingen plaats:

Waar staat uw organisatie op dit moment en op welke manier komt de organisatie op de plek waar je wil zijn omtrent het thema circulariteit. Hoe kunt u hier handen en voeten aan geven? Tijdens deze lezing worden handreikingen geboden die bijdragen aan het beantwoorden van onder meer deze vragen. Hierbij is onder andere specifieke aandacht voor de toepassing van het OK-Model.

met dank aan Rob Westerdijk

Meedoen?

Wil je op de hoogte blijven van de lezingen? Heb je een onderwerp dat echt behandeld moet worden? Heb je zelf een goed verhaal of wil je een spreker aandragen? Laat het weten via .

Aanmelden kan hier