Inventarisatie: Nieuwe spelregels voor de bouw

Na Corona kan lineair bouwen echt niet meer, zeker niet met de miljarden van de overheid. Het Corona tijdperk biedt een gouden kans. Opeens is de luchtkwaliteit enorm verbeterd en liggen veel extreem vervuilende sectoren op hun gat. Maar wat gebeurt er als de economie weer leven ingeblazen wordt? Hoe voorkomen we dat alles weer terug gaat naar het oude.

Voor Cirkelstad heb ik een rondje interviews gedaan om er achter te komen wat de lineaire bouweconomie in stand houdt en wat de circulaire economie tegenhoudt (https://www.linkedin.com/pulse/de-overheden-hebben-het-circulaire-gouden-bouw-ei-handen-de-werk/ en https://www.linkedin.com/pulse/circulair-bouwen-de-bouw-er-klaar-voor-nu-nog-gertjan-de-werk/ )

De belangrijkste conclusie is dat er heel veel instrumenten zijn om vol in te zetten op de circulaire economie, we moeten het vooral gaan doen. Maar wat is daar dan precies voor nodig? Welke stap moet er nu gezet worden, wat moeten we nu doen om ervoor te zorgen dat we na Corona niet gewoon de lineaire economie opnieuw opbouwen. Deze maand willen we een green paper opleveren, waar we jullie mening, ervaring en input graag voor gebruiken. Daarom hopen we dat je deze inventarisatie in wilt vullen, zodat we kunnen gebruiken wat er al leeft in het Cirkelstad netwerk.

Dank je wel namens het nieuwe spelregels team!

Gertjan de Werk

Naar de vragenlijst

< Cirkelzine, hét verdiepende magazine van Cirkelstad | Ontwikkeling Weverstede Nieuwegein >