Ontwikkeling Weverstede Nieuwegein

Het Stationsgebied in Nieuwegein wordt vernieuwd. Na de oostzijde, is nu ook de westzijde aan de beurt. Er komt een nieuw modern knooppunt voor tram en bus, met woningen en goede loop- en fietsroutes. Dit heeft ten doel, het centrum levendiger, aantrekkelijker, groener en duurzamer te maken.

Net als in veel andere steden in Nederland, is ook in Nieuwegein de vraag naar woningen groot en is de binnenstad bij uitstek geschikt voor de bouw van nieuwe woningen. Dicht bij de winkels, voorzieningen en het openbaar vervoer. Het betreft het ontwerp van 450 woningen, verdeeld over een bouwblok met twee hoogteaccenten, en een vrijstaande toren als landmark. 

Urban Climate Architects neemt een deel van de invulling van het gebied voor zijn rekening.

Al sinds 2017 werkt Urban Climate Architects, samen met opdrachtgever Fresch Real Estate, nauw samen met de Gemeente om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Door al in een vroeg stadium met de ontwikkelaar, de Gemeente en de architect op integrale wijze te zoeken naar de meest optimale invulling en de mogelijke stedenbouwkundige modellen, zijn de uitdagingen op het gebied van mobiliteit, woonwens, te ontwikkelen volumes, maximale bouwhoogten en mobiliteit uitgewerkt.

In deze tijd werd ook de tweede ontwikkelaar voor het blok bekend, Bridges Real Estate uit Utrecht. Samen met hun architecten; Ted Schulten architecten en Jeroen Snel (AB101), is vanaf dat moment samengewerkt om de vertaalslag te maken van de ambitie op het gebied van stedenbouw, architectuur en duurzaamheid.

Het project heeft een hoge ambitie op het gebied van circulair-, natuurinclusief- en klimaatadaptief bouwen. Dit is terug te zien in de uitwerking van de publieke ruimte, de private daktuinen en innovatieve wateroplossingen. De groene daken zorgen voor waterbuffering en er liggen bovendien kansen voor bouwen met een houten draagconstructie.

Ondanks het compact bouwen met een hoge dichtheid, voegt het gebouw door de groene gevels en daken, de binnentuin en groen op het maaiveld wel 75% meer groen toe in het gebied.

Slimme mobiliteitsoplossingen zoals het inzetten van deelauto’s en het goed ontsluiten van fietsparkeervoorzieningen in het blok, alsmede de aansluiting op het openbaar vervoer (sneltram en bus) zorgen daarnaast voor optimale bereikbaarheid en toegang tot voorzieningen.

De ontstane situatie als gevolg van het Corona virus zorgt al meteen voor een primeur. De geplande presentatie en inloopavond voor omwonenden is volledig gedigitaliseerd. De planpresentatie en een 4D film, waarbij je virtueel door het gebied kunt lopen, zijn op de website van de Gemeente geplaatst en omwonenden zijn uitgenodigd om de komende weken de plannen te bekijken, vragen te stellen of een opmerking achter te laten, zodat dit meegenomen kan worden in het verdere uitwerkingsproces.

Meer van het project is te zien via de volgende link:
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/bouwplannen+stationsgebied/bouwplan+city/default.aspx

Meer informatie:

Dennis Hauer , Urban Climate Architects.

< Inventarisatie: Nieuwe spelregels voor de bouw | Oproep Circulair Bouwconcept Interface >