Leren en inspireren, de toekomst is begonnen!

Uit schaarste ontstaat creativiteit. Ik haalde het al vaker aan. Wat als die schaarste ons een nieuw bewustzijn mag geven? Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan, de talloze misstanden en ongelijkheid zijn er echter ook nog steeds.

Ik las een artikel over ‘een toekomst die is begonnen’, als een volledig nieuwe weg die nog nooit eerder is bewandeld. Het is een begin, een universeel begin. Het is dus een absoluut onverwachts en onvoorspelbaar avontuur. Er zijn mensen die van avontuur houden, zij worden uitgenodigd dit avontuur aan te gaan.

Proeve van bekwaamheid

De maakbare wereld blijkt niet zo maakbaar te zijn als wij dachten. Wat echter iedereen verrast is de snelheid waarmee, onder andere, het onderwijs transformeerde naar een digitale leeromgeving. Door te benoemen waar we elkaar kunnen helpen ontstaan hechte vormen van samenwerken, ánders en leerzaam.

Als begeleider van afstudeerders spreek ik mijn studenten via Teams, wie werkt er niet mee. Met hen ervaar ik hun belemmeringen omdat ze niet op locatie van het afstudeerbedrijf kunnen zijn. Het zien, voelen en proeven van het bedrijfsproces dat zij verbeteren leek essentieel. Tot een paar weken geleden. Zij doen nu een proeve van bekwaamheid in ‘uit schaarste ontstaat creativiteit’. En ik kijk mee!

Buiten

Het avontuur waarover ik graag schrijf en wat ik bij de Hogeschool Rotterdam in een ambitieuze setting vorm mag geven is Circulair Bouwen. Het gaat hier om een holistische benadering waarin we het bedrijfsleven graag laten participeren. Een voorloper hiervan is de bouw van het Natuur Educatie Centrum (NEC) in Zwijndrecht. Ik schreef er al eerder over en doe dat opnieuw, juist nu!

Figuur 1: Artist Impression Natuur Educatie Centrum, Zwijndrecht

Het is een gebouw waarbij de omgeving een toegevoegde waarde heeft op het ontwerp. Die omgeving straalt de rust uit waaraan ik persoonlijk veel behoefte heb, niet alleen nu. Recent bezocht ik het NEC opnieuw om de voortgang te bewonderen. Wat mij dan direct opvalt is het enthousiasme van de mannen die dit gebouw zo bijzonder maken. Zij allen zijn afkomstig van de Hogeschool Rotterdam en raakten via de SUS Ateliers betrokken bij het ontwerp.

Figuur 2: NEC met op de voorgrond de ruwbouw van de ‘kas’

Over alle vervolgstappen denken ze na met een oplossingsgerichte, circulaire blik.  De beschikbare materialen uit de circulaire hub verwerken zij met tomeloze energie tot convectorkasten, een tribune of een kozijn voor de toiletgroep.

Figuur 3: detail van de convectorkasten uit multiplex afkomstig van de circulaire hub
Figuur 4: kozijnen uit multiplex afkomstig van de circulaire hub

De tijd erna

Het is een feit dat als iets eenmaal gedaan is door iemand op aarde, de weg gebaand is voor anderen om in hun voetsporen te treden. We leven nu in de tijd erna. De weg is gebaand, de veranderingen worden steeds zichtbaarder. Systemen en dogma’s worden langzamerhand onderuitgehaald. Onze mentale wetten, morele wetten, ze lijken niet meer te voldoen.

We leven in een tijd van grote verandering. Ons vermogen om mee te bewegen met deze veranderingen zou weleens het primaire vermogen kunnen worden van de toekomstige mens. Het is mede hierom dat ik zo graag met de young professionals samenwerk. Zij zijn in staat ons bij de les te houden….

Geïnspireerd door de tekst ‘een toekomst is begonnen’, een publicatie van Integrale Yoga Nederland.

Cora Jongenotter

Cora schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over Sociale Innovatie. Cora bouwt vanuit haar bedrijf, Core-Identity, aan de circulaire Economie.

< Circulaire bouwmaterialen inkopen? Realiseer deze ambitie in een buyer group | Nijmegen is zich aan het voorbereiden op de circulaire economie in de bouw >