Circulaire bouwmaterialen inkopen? Realiseer deze ambitie in een buyer group

Een initiatief van PIANOo en Cirkelstad

Staat jouw organisatie aan het begin van een nieuwbouw- of renovatieopgave? En heb je ambities om alternatieve bouwproducten in te kopen? Meld je dan aan voor de Buyer Group ‘Circulaire Bouwmaterialen’ en maak gebruik van deskundige begeleiding om je ambities te realiseren.

De gebouwde omgeving is de belangrijkste verbruiker van grondstoffen en materialen ter wereld. Om het verbruik van primaire grondstoffen flink te verminderen en CO2-reductie te realiseren, moeten opdrachtgevers de komende jaren grote stappen zetten. PIANOo, Expertisecentrum inkoop en aanbesteden, en Cirkelstad zijn daarom de buyer group circulaire bouwmaterialen gestart en brengen daarin vastgoedeigenaren samen met circulaire ambities. Door gezamenlijk te werken aan een duurzame marktvisie en -strategie wordt een helder signaal aan de markt af gegeven en leren organisaties van elkaars ervaringen.

Circulair als het nieuwe normaal

Rosa Peek (PIANOo) en Wytze Kuijper (ZOOOW!) zijn de kartrekkers van de buyer group en lichten toe: “Met de buyer group mobiliseren we inkoopkracht en zetten we de markt serieus in beweging. We brengen de behoeften en mogelijkheden van vastgoedeigenaren in kaart om op basis daarvan een eenduidige vraag aan de markt te formuleren. Hiermee maken we meteen duidelijk naar marktpartijen dat circulair het nieuwe normaal gaat worden.”

Stap voor stap

Niet elke organisatie heeft de middelen en mogelijkheden om het hele bouwproces circulair in te richten. Deze buyer group focust zich op producten en is daarom ook interessant voor organisaties die niet de mogelijkheid hebben om hun hele bouwproces circulair in te richten, maar ondertussen wel circulaire stappen willen zetten. Eerder ontwikkelde Cirkelstad al een eerste catalogus van 300 circulaire producten. De catalogus geeft inzicht in de producten die er al zijn en op basis van welke kpi’s die producten zijn te rangschikken.

Wie zoeken we?

“Wij zijn op zoek naar vastgoedeigenaren met een concrete opgave om gericht circulaire producten te willen inkopen. We zoeken deelnemers die hier in willen investeren door tijd vrij te maken en kennis te delen met elkaar, zodat we samen sterker worden” geven Rosa en Wytze aan. Deelnemen kan op twee manieren:

  1. Deelnemen in de kerngroep        
    Deze deelnemers zitten in de kopgroep en brengen ieder hun opgave in de Buyer Group.  Samen met anderen zetten zij de lijnen uit, ontwikkelen met diverse experts de aanpak en een gezamenlijke marktvisie, die de deelnemers vervolgens gezamenlijk in de praktijk brengen.
  • Deelnemen in de eerste schil      
    In de eerste schil zitten de deelnemers die van plan zijn om in de toekomst circulaire bouwmaterialen in te kopen (zowel renovatie als nieuwbouw) en zich nu al willen oriënteren hoe ze hier vorm aan kunnen geven. Deelnemers uit de eerste schil worden actief betrokken en kunnen input leveren, advies geven en kennis delen over de stappen die de kerngroep doorloopt. Zo bouwen zij mee aan een aanpak, die zij zelf later in de praktijk kunnen brengen.

Hoe melden vastgoedeigenaren zich aan?

Wytze: “Iedereen die circulaire stappen wilt zetten bij het inkopen van bouwmaterialen, kan zich opgeven voor de buyer group circulaire bouwmaterialen. Met de geïnteresseerden gaan we eerst verkennen of de opgave past binnen de aanpak en naar welke manier van deelname de voorkeur uit gaat. Het streven is om medio mei de kerngroep geselecteerd te hebben en de tijd tot de zomer zo goed mogelijk te gebruiken.”

Heb je interesse om deel te nemen of wil je meer informatie ontvangen?

Stuur dan voor 7 mei 2020 een bericht naar Wytze Kuijper via  of bel op 06 2296 8568. Hij zal dan spoedig contact met jullie opnemen om te verkennen of het interessant is voor jullie.


Over de buyer groups

Rijkswaterstaat en PIANOo starten met 13 buyer groups. Zij werken hierin samen met o.a. Cirkelstad en partners.

De buyer groups zijn een vervolg van de initiatieven op CO2-beprijzing en de Leernetwerken MVI. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Meer informatie vind je op pianoo.nl.

Cirkelstad begeleidt met PIANOo diverse buyer groups:

< Oproep Circulair Bouwconcept Interface | Leren en inspireren, de toekomst is begonnen! >