Nijmegen is zich aan het voorbereiden op de circulaire economie in de bouw

In 2018 was Nijmegen Green Capital van Europa en Nijmegen wil deze “duurzame” richting de komende jaren vasthouden en verder ontwikkelen. Het vervolg van Green Capital richt zich vooral op de transities rondom groen/biodiversiteit, voedsel, klimaataanpassingen en de afvalvrije stad.

Het Rijk van Nijmegen heeft circulaire ambities die de komende jaren met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden worden ingevuld. Hierin is een Circulaire Raad geformeerd die de initiatieven aanjaagt, ondersteunt en voor het voetlicht plaatst. Op dit moment worden de programma’s verder uitgewerkt in het stadsbrede werkprogramma.  

In het werkprogramma wordt gekeken hoe de circulaire bouweconomie versneld kan worden. Er is een plan van aanpak opgeleverd, waarin onder andere de doelstelling is aangenomen om 15% van de nieuwbouw circulair aan te besteden. Daarnaast is er een project gestart voor het opzetten van een centrum voor circulaire bouweconomie. In dit centrum moeten verschillende bedrijven, organisaties en kennisinstellingen een plek krijgen, waar zowel particulieren, bedrijven, kennisinstellingen en overheid terecht kunnen voor inspiratie, advies, scholing, ontwerp, realisatie en oogsten op het gebied van circulair bouwen (ecologisch, biobased, urban mining, e.d.).

De Klokgroep en andere duurzame bedrijven in de bouwketen, onderzoeken de mogelijkheid om opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen e.a. te bewegen om circulariteit, substantieel te laten meewegen in de toekenning van een opdracht. De bouwbedrijven die duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel hebben staan, vinden onvoldoende aansluiting bij de opdrachtgevers. Er wordt veel energie gestoken om deze partijen aan te laten sluiten bij Cirkelstad, om gezamenlijk stappen te kunnen zetten en te zorgen dat innovatie en aanpassingen in de bedrijfsketen kunnen ontstaan.

De komende periode zal zich vooral richten op samenbrengen van partijen, om de huidige circulaire bouwmogelijkheden die door de koplopers worden aangeboden te kunnen toepassen bij de grotere opdrachtgevers, waaronder de gemeente en woning coöperaties.

Ben jij betrokken bij een circulair project in Nijmegen en wil je je graag bij laten praten, wil je dan contact met me opnemen?

Hartelijke groet, Jaap Flendrie

Jaap Flendrie

Spinner in Nijmegen

06 104 990 87

< Leren en inspireren, de toekomst is begonnen! | Update Cirkelregio De Achterhoek >