Meld je aan: Verdiepingslezing ‘Geïndustrialiseerde modulaire en lage emissie-hoogbouw in de G4’

Op 11 december 2023 tussen 15.00 en 17.00 uur organiseren we een online verdiepingslezing over het project ‘Geïndustrialiseerde modulaire en lage emissie-hoogbouw in de G4’. Als partner in dit project geven we een overzicht van de belangrijkste inzichten die we hebben opgedaan. Met als voornaamste vraag: wat kan elke stakeholder hiermee, wat is het handelingsperspectief?

Programma
We lopen één voor één door de verschillende werkpakketten heen, met het volgende (concept)programma:

15.00 uur – Introductie: Het project en waarom emissieloze hoogbouw?

15.10 uur – Concrete doelstellingen voor emissieloze hoogbouw.

15.20 uur – Welke biobased materialen zijn geschikt en op welke termijn zijn deze materialen beschikbaar? Waar zetten we nu op in binnen projecten en wat moeten we op gaan schalen?

15.30 – Wat betekent dat voor de bouwsystemen waar we mee moeten werken, nu en in de toekomst?

15.40 uur – De vertaling naar de bouwstrategie van Amsterdam voor minimale emissie.

15.50 uur – Het Nieuwe Normaal, Paris Proof en gemeentelijk draagvlak.

16.00 uur – Q&A

16.10 uur – PAUZE

16.15 uur – Strategieën voor bouwlogistiek met minimale impact.

16.25 uur – Gezondheid en meetingen rond bouwhubs.

16.30 uur – Beleid en Tenderen voor emissie-arme hoogbouw (barrieres vertaald naar beleidsinstrumenten en KPI’s)

16.40 uur – Q&A

16.50 uur – Conclusies en afronding

Over dit project
In dit project is onderzoek gedaan en zijn verschillende innovaties voor lage emissie en efficiënte bouwprocessen gecombineerd en in de praktijk getest. Dit om te komen tot haalbaarheidsanalyses voor oplossingen die een lage milieubelasting én versnelling in de bouw mogelijk maken.

De Transitieagenda voor de circulaire bouweconomie beschrijft hiervoor drie pijlers:

(1) Optimaal materiaalgebruik voor alle fasen in de bouwcyclus;

(2) Zoveel mogelijk gebruik van ‘onuitputtelijke’ bronnen, incl. inzet van biobased materialen en hergebruik;

(3) Zo efficiënt mogelijk gebruik van eindige bronnen.

In dit project testen we concrete oplossingen hiervoor op het gebied van materiaalgebruik, bouwlogistiek, bouwprocessen, en uitvraag en aanbesteding, en werken we resultaten uit tot haalbaarheidsanalyses en duurzaamheidsnormen voor uniforme uitvraag voor duurzame hoogbouw.

Aanmelden
Meld je hier aan voor de online verdiepingslezing ‘Geïndustrialiseerde modulaire en lage emissie-hoogbouw in de G4’.

Contact
Meer weten? Neem contact op met Jessica Broeders van Cirkelstad via .

< CoP Haarlem: ‘Vooruitkijken en verbinden van circulaire acties’ | Het nieuwe onderwijsgebouw van de Erasmus Universiteit; een toonaangevend duurzaam voorbeeld >