Het nieuwe onderwijsgebouw van de Erasmus Universiteit; een toonaangevend duurzaam voorbeeld

Precies een jaar geleden is het nieuwe multifunctioneel onderwijsgebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam geopend: het Langeveld Gebouw. Vernoemd naar Hendrika Maria Langeveld, die als eerste vrouwelijke hoogleraar werkte aan Emancipatievraagstukken en Vrouwenstudies. Met een BREEAM Outstanding-certificering van 91,50% is dit één van de meest duurzame universiteiten van Nederland – en de verblijfplaats van zo’n 3.000 studenten per dag.

PHI Factory heeft samen met de afdeling Real Estate en FM van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) de duurzaamheidsambitie voor het gebouw bepaald en vertaald naar een ambitieuze uitvraag. Hierbij zijn 4 ambities centraal gezet: 1) circulair, 2) energie neutraal, 3) gezond en 4) een integrale benadering

Bron: PHI Factory

Duurzaamheidsambitie
Om deze ambities stevig neer te zetten, is de strategie gekozen van sturing en ruimte. “Enerzijds is er in de uitvraag sturing gegeven aan een minimale duurzaamheidsprestatie door de BREEAM-credits voor een Outstanding certificaat op te nemen in het technisch Programma van Eisen, en is er een minimale CPG-score van 8 en een EPC=0 gevraagd.”

“Anderzijds hebben we de markt juist de ruimte gegeven en uitgedaagd om hun kennis, creativiteit en innovatiekracht in te brengen. Zo konden de partijen zich onderscheiden door middel van een plan van aanpak op circulariteit, ten aanzien van herkomst, toekomst en losmaakbaarheid van materiaal.”

“Op energievlak is de markt uitgedaagd om te ontwerpen op een zo laag mogelijk energieverbruik, voorbij de EPC eis. Op het gebied van gezondheid hebben we de markt uitgedaagd op de principes van Biophilic Design en hoe het gebouwontwerp cognitieve functies bevordert door het stimuleren van beweging en ontspanning bij haar gebruikers. De integrale benadering is ingevuld met criteria op het gebied van management en toetsing, borging van de prestaties, een goed overdrachtsdossier, het betrekken van de exploitatie in investeringsafwegingen (TCO) en aandacht voor de samenwerking.”

Bron: PHI Factory

Ook het proces heeft deze succesvolle samenwerking gediend: 3 uitgebreide dialoogrondes faciliteerden de gesprekken over hoe de hoogst mogelijke duurzaamheidsprestatie zouden kunnen worden bereikt. “Dit gaf ruimte om echt baanbrekende innovaties te verkennen en het vertrouwen te genereren om deze ook daadwerkelijk toe te passen.”

Circulair ontwerp
Het winnende consortium van de BAM Bouw en Techniek, B-Corp architectenbureau Paul de Ruiter Architects en Halmos overtrof alle verwachtingen: “Circulariteit heeft een prominente rol gekregen in het ontwerp. Het nieuwe universiteitsgebouw is circulair ontworpen. Dit betekent dat zo veel mogelijk gebruikt gemaakt is van gerecyclede materialen. Sloopmateriaal van andere panden, waaronder gebouwen van de EUR, is hergebruikt en het materiaal dat in het nieuwe onderwijsgebouw is verwerkt is vastgelegd in een eigen materialenpaspoort. Zo is de oude portiersloge op de campus geremonteerd en zijn de materialen ingezet in de nieuwbouw.”

Copyright B-Corp architectenbureau Paul de Ruiter Architects – Beeld is impressie van de werkelijkheid

Innovatieve klimaatinstallatie
Misschien wel de grootste parel van het gebouw: de innovatieve klimaatinstallatie, gebaseerd op het Earth, Wind & Fire concept van Ben Bronsema. “Zowel de EUR als het consortium BAM Bouw en Techniek, Halmos en B-Corp architectenbureau Paul de Ruiter Architects, hebben lef getoond en een maximale inspanning geleverd om het innovatieve klimaatconcept toe te passen in dit gebouw. De drijvende kracht achter het ventilatiesysteem zijn de natuurkrachten zon en wind die zorgen dat op natuurlijke wijze veel frisse lucht in het gebouw aanwezig is. Een klimaatcascade voor natuurlijke ventilatie en luchtbehandeling, een zonneschoorsteen voor het afzuigen van lucht en het oogsten van zonne-energie en een Ventecdak voor het versterken van de natuurlijke ventilatie. Nog niet eerder is dit systeem in een onderwijsgebouw toegepast. EUR koos, na zorgvuldig afweging van de voordelen en de risico’s, bewust voor dit systeem, dat zeer energiezuinig is (85% zuiniger dan een traditioneel systeem) en zorgt voor een gezond en behaaglijk binnenklimaat in het gebouw.”

Bekijk hier het filmpje (5 minuten).

Copyright B-Corp architectenbureau Paul de Ruiter Architects – Beeld is impressie van de werkelijkheid

“De achterzijde van het gebouw blinkt van de nieuwe ingenieuze technieken. Maar de voorzijde van het gebouw weerspiegelt de ecologie van Rotterdam. In het nieuwe onderwijsgebouw waan je je in een waanzinnige boomhut van 6 verdiepingen. Als je binnenkomt oogt het groen, en de gigantische boomstammen met studievides vormen de constructie van het atrium. Door de natuur naar binnen te halen, creëert de universiteit een omgeving die bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van studenten en docenten.”

Foto gemaakt door Eric Fecken

Meer informatie via de website van de EUR:

Meer informatie vanuit de stichting EWF-Lab en andere bronnen over EWF:

Contact
Meer weten? Neem contact op met PHI Factory via of +31 (0)180 45 34 32.

< Meld je aan: Verdiepingslezing ‘Geïndustrialiseerde modulaire en lage emissie-hoogbouw in de G4’ | Natuurinclusieve circulaire berging verdubbelt het groen van de bebouwde omgeving >