CoP Haarlem: ‘Vooruitkijken en verbinden van circulaire acties’

De Community of Practice (CoP) in Haarlem stond in november in het teken van vooruitkijken en verbinden van circulaire acties. Het nieuwe partnerprogramma gaat bijna van start en geeft tal van mogelijkheden voor het uitbreiden van netwerk en kennis voor alle partners van Cirkelstad. In deze sessie hebben we dat nieuwe programma doorlopen en het aanbod voor partners toegelicht. We startten deze bijeenkomst dan ook met de vraag: wat zijn jouw ambities voor 2024?

Een greep uit de antwoorden laat zien hoeveel energie er bij Cirkelstad-partners aanwezig is en wat we te doen hebben komend jaar:

Architect: “Ik ga circulaire panden ontwerpen”
Aanjager energiecooperaties: “Ik maak me hard om de energietransitie ook echt circulair aan te vliegen”
Grondstofcoach: “Wij gaan veel lokale matches maken voor de reststromen op het bedrijventerrein”
Beheerder vastgoed: “Wij richten een leegstaand pand in met circulaire ondernemers en studenten”

Innovatiehub: “Ik ga aan de slag met de 8-jaars cyclus van onderhoud en beheer om die zo circulair mogelijk te maken”
Procesmanager: “Ik maak me er hard voor dat gesloopte onderdelen onze stad niet meer verlaten en hier opnieuw worden ingezet”
Beleidsadviseur: “Wij richten een koplopersgroep op voor MKB in de (ver)bouwmarkt”
Architect: “Wij gaan onze ontwerpkennis veel meer inzetten voor studenten”

Dat de nieuwe opzet van het Cirkelstad-aanbod is uitgebreid met landelijke community’s en een app sluit helemaal aan bij de ambities die partners hebben voor 2024: meer verdieping op thema’s die voor jou relevant zijn en meer mogelijkheden om landelijk samen te werken. En er stond nog meer op het programma.

Van haalbaarheidsonderzoek naar prototype naar business
Annette Beerenpoot van het BouwLab R&Do vertelde over de lopende en aankomende programma’s binnen het smart- en fieldlab. Het BouwLab R&Do is de innovatiehub voor digitalisering en industrialisering voor de bouwketen. Hier werken ze onder meer aan digitale oplossingen om de transitie naar een circulaire bouw te maken en optimaliseren ze ontwerpen en processen.

Een mooi voorbeeld is de parametrische circulaire brug, die tijdelijk dienst kan doen en door de modulaire opbouw uitgebreid kan worden. De brug is er: welk model past nu het beste om dit in de markt te zetten en de klant te bereiken? Het BouwLab R&Do helpt bedrijven met haalbaarheidsonderzoeken en prototypes. En die ontwikkeling kan leiden tot een nieuw product, nieuwe toepassing of een nieuw bedrijf. Zoals het 3D-printen met duurzame mortels, steenpoeders en klei.

Interesse in een haalbaarheidsonderzoek? Door de samenwerking met overheden kan het BouwLab met regelmaat vouchers en regelingen aanbieden waardoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk vergoed wordt.

Meer info: https://bouwlab.com/living-lab/

Blijven leren in de bouw
BouwLab R&Do vormt samen met de Smart Makers Academy en de 3D Makers Zone, een unieke combinatie waar veel aandacht is voor het samen leren en innoveren. Annette vertelt over ontwikkeling van de metrolijnen voor de bouw, een opleidingsprogramma voor werknemers in de bouw ontwikkeld in samenwerking met Bouwend Nederland. Je kunt instappen op een leerlijn en daar 1 of meerdere onderdelen volgen. Zo komt er ook een leerlijn rond circulaire productieprocessen.

Wie weet zien we straks Het Nieuwe Normaal ook terug in de metrolijn!

Meer info: https://www.smartmakersacademy.nl/academy/3dmakerszone en vraag naar Kathelijn Rombouts.

Haarlem gaat zich ook richten op bouw-verbouwmarkt voor particulieren.
In deze COP gaf beleidsadviseur Lodewijk Jurgens een presentatie over het actieplan Haarlem Circulair. Gemeente Haarlem heeft grote ambities als het gaat om de realisatie van een circulaire stad. Het programma om die ambitie te realiseren bevat meerdere actielijnen, waaronder die van de bouw.

Naast de toepassing van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen, wat vooral betrekking heeft op de woningopgave in Haarlem, is er ook aandacht voor de meer kleinschalige bouw- en verbouwmarkt. Haarlem wil daarvoor een koplopersgroep vormen met het lokale en regionale mkb die zich vooral gaat richten op de aanbouw, verbouw en renovatie van huizen en kleinschalige complexen. En dat betreft elke speler in die keten. Van architect tot aannemer, van klusbedrijf tot dakopbouwspecialist – én de aanbieders van materialen of het verwerken van particulier bouwafval.

Daarnaast is er aandacht voor de consument, die als klant een belangrijke rol speelt als het gaat om de vraag, het gedrag en de financiering van circulair (ver)bouwen.

OPROEP
Ben of ken jij een bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met een onderdeel van de (ver)bouw voor particulieren en wil je onderdeel worden van zo’n koplopersgroep? Meld je dan bij Lodewijk van Gemeente Haarlem via .

Deze laatste Community of Practice van 2023 sloten we af met een netwerkborrel die we combineerden met ondernemers op MAAK Haarlem.

Contact
Meer info over de ontwikkelingen in Haarlem Kennemerland? Neem contact op met Brigitte Kool.

Brigitte Kool

Spinner Cirkelstad Haarlem Kennemerland, Cirkelstad Sociaal


06 124 021 74

< Cirkelstad stelt Bert Krikke aan als nieuwe directeur-bestuurder | Meld je aan: Verdiepingslezing ‘Geïndustrialiseerde modulaire en lage emissie-hoogbouw in de G4’ >